Ŧ̊E ⱭT̊ꟻԐNГⱭꞋ Aꟻ Ŧ̊Ɑ BLU KAꞋBÛИKⱭL

BÎ SΣꞋ AꞋŦⱭꞋ KANⱭN T̊ϴⱭL

Î HΛT̊ KΔLT̊ ⱭPAN MÎ FꞋԐNT̊ ꞨΣꞋLAK HOMƧ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SԐKⱭNT̊ MΔꞋNIИ ΛFTⱭꞋ KꞋISMⱭS, ꞭIŦ̊ Ŧ̊E INTԐNꞨⱭN Aꟻ ꞭIꞨIИ HIM Ŧ̊Ɑ KAMPLⱭMⱭNTS Aꟻ Ŧ̊Ɑ SEƧⱭN. HE ꞭÛƧ LΩNԎIИ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SOFⱭ IN Ɑ PΣꞋPⱭL ԎꞋԐSIИꓘΩN, Ɑ PÎPꞋΛK ꞭIŦ̊IN HIƧ REГ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ RÎT, ΛNT̊ Ɑ PÎⱭL Aꟻ KꞋÛMBⱭLT̊ MΔꞋNIИ PѦPⱭꞋƧ, ԐꟻⱭT̊ԐNTLE NYULE STÛT̊ET̊, NƎꞋ ΛT HΛNT̊. BⱭSÎT̊ Ŧ̊Ɑ KΩГ ꞭÛƧ Ɑ ꞭÜT̊ⱭN ГӞꞋ, ΛNT̊ AN Ŧ̊E ΛИꓘⱭL Aꟻ Ŧ̊Ɑ BΛK HÛИ Ɑ ꟻԐꞋE SET̊E ΛNT̊ T̊ISꞋⱭPYUT̊ⱭBⱭL HAꞋT̊ FԐLT HΛT, MÛГ Ŧ̊Ɑ ꞭΣꞋS FΔꞋ ꞭӞꞋ, ΛNT̊ KꞋΛKT IN SԐꟻꞋⱭL PLѦSⱭƧ. LԐNƧ ΛNT̊ Ɑ FΔꞋSԐPS LÎIИ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SET Aꟻ Ŧ̊Ɑ ГӞꞋ SⱭԎԐSTⱭT̊ Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ HΛT HΛT̊ BEN SⱭSPԐNT̊ⱭT̊ IN Ŧ̊IS MΛNⱭꞋ FΔꞋ Ŧ̊Ɑ PΣꞋPⱭS Aꟻ IꓘƧΛMⱭNѦꞨⱭN.

((YU AꞋ INꓘѦԎT̊,)) SԐT̊ Î; ((PΣꞋHΛPS Î INTⱭꞋÛPT YU.))

((NAT ΛT ΔL. Î ΛM ꓘLΛT̊ TU HΛꟻ Ɑ FꞋԐNT̊ ꞭIŦ̊ HUM Î KΛN T̊ⱭSKÛS MÎ RⱭƧÛLTS. Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ IƧ Ɑ PΣꞋFⱭKTLE ГꞋIꟻƎL ꞭÛN)) – HE ԎΣꞋKT HIƧ ŦÛM IN Ŧ̊Ɑ T̊ⱭꞋԐKꞨⱭN Aꟻ Ŧ̊E ꝌLT̊ HΛT – ((BÛT Ŧ̊ӞꞋ AꞋ PϴNTS IN KⱭNԐKꞨⱭN ꞭIŦ̊ IT ꞭIГ AꞋ NAT INTÎⱭꞋLE T̊ⱭꟻϴT̊ Aꟻ INTⱭꞋⱭST ΛNT̊ EꟻⱭN Aꟻ INSГꞋÛKꞨⱭN.))

Î SET̊ⱭT̊ MÎSԐLF IN HIƧ AꞋMГӞꞋ ΛNT̊ ꞭΔꞋMT̊ MÎ HΛNT̊Ƨ BⱭFΔꞋ HIƧ KꞋΛKLIИ FÎⱭꞋ, FΔꞋ Ɑ ꞨAꞋP FꞋAST HΛT̊ SԐT IN, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ ꞭINT̊OƧ ꞭΣꞋ ŦIK ꞭIŦ̊ Ŧ̊E ÎS KꞋISTⱭLƧ. ((Î SⱭPOƧ,)) Î RⱭMAꞋKT, ((Ŧ̊ΛT, HOMLE ΛƧ IT LÜKS, Ŧ̊IS ŦIИ HΛƧ SÛM T̊ԐT̊LE STΔꞋE LIИKT TU IT – Ŧ̊ΛT IT IƧ Ŧ̊Ɑ KLU ꞭIГ ꞭIL ꓘÎT̊ YU IN Ŧ̊Ɑ +SⱭLUꞨⱭN Aꟻ SÛM MIST̊ⱭꞋE ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ PÛNIꞨMⱭNT Aꟻ SÛM KꞋÎM.))

((NO, NO. NO KꞋÎM,)) SԐT̊ ꞨΣꞋLAK HOMƧ, LΛFIИ. ((ONLE ꞭÛN Aꟻ Ŧ̊OƧ ꞭIMƧIKⱭL LIT̊ⱭL INSⱭT̊ⱭNTS ꞭIГ ꞭIL HΛPⱭN ꞭԐN YU HΛꟻ 4 MILYⱭN HYUMⱭN BEIИƧ ΔL ԎASLIИ EГ ÛŦ̊ⱭꞋ ꞭIŦ̊IN Ŧ̊Ɑ SPѦS Aꟻ Ɑ FYU SKꞭӞꞋ MÎⱭLƧ. MIT̊ Ŧ̊E ΛKꞨⱭN ΛNT̊ REΛKꞨⱭN Aꟻ SO T̊ԐNS Ɑ SꞭΔꞋM Aꟻ HYUMΛNⱭT̊E, ԐꟻꞋE PASⱭBⱭL KAMBⱭNѦꞨⱭN Aꟻ ⱭꟻԐNTS MѦ BE IKSPԐKTⱭT̊ TU TѦK PLѦS, ΛNT̊ MԐNE Ɑ LIT̊ⱭL PꞋABLⱭM ꞭIГ MѦ BE STꞋÎKIИ ΛNT̊ BⱭƧAꞋ ꞭIŦ̊ΩT BEIИ KꞋIMⱭNⱭL. E HΛꟻ ΔLꞋԐT̊E HΛT̊ IKSPӞꞋƎNS Aꟻ SÛГ.))

((SO MÛГ SO,)) Î RⱭMAꞋKT, ((Ŧ̊ΛT Aꟻ Ŧ̊Ɑ LΛST 6 KѦSⱭƧ ꞭIГ Î HΛꟻ ΛT̊ⱭT̊ TU MÎ NOTS, 3 HΛꟻ BEN INTÎⱭꞋLE FꞋE Aꟻ LEꓘⱭL KꞋÎM.))

((PꞋⱭSÎSLE. YU ⱭLUT̊ TU MÎ ⱭTԐMPT TU RⱭKÛꟻⱭꞋ Ŧ̊E ÎꞋEN ΛT̊LⱭꞋ PѦPⱭꞋƧ, TU Ŧ̊Ɑ SIИꓘYULⱭꞋ KѦS Aꟻ MԐꞋE SÛŦ̊ⱭꞋLⱭNT̊, ΛNT̊ TU Ŧ̊E ⱭT̊ꟻԐNГⱭꞋ Aꟻ Ŧ̊Ɑ MΛN ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ TꞭISTⱭT̊ LIP. ԐL, Î HΛꟻ NO T̊ΩT Ŧ̊ΛT Ŧ̊IS SMΔL MΛT̊ⱭꞋ ꞭIL FΔL INTU Ŧ̊Ɑ SѦM INⱭSⱭNT KΛTⱭꓘΔꞋE. YU NO PET̊ⱭꞋSⱭN, Ŧ̊Ɑ KⱭMIꞨⱭNӞꞋ?))

((YԐS.))

((IT IƧ TU HIM Ŧ̊ΛT Ŧ̊IS ГꞋOFE BⱭLΔИƧ.))

((IT IƧ HIƧ HΛT.))

((NO, NO, HE FΩNT̊ IT. ITS ONⱭꞋ IƧ ÛNNON. Î BԐꓘ Ŧ̊ΛT YU ꞭIL LÜK ⱭPAN IT NAT ΛƧ Ɑ BΛT̊ⱭꞋT̊ BILEKAK, BÛT ΛƧ ΛN INTⱭLԐKꞨꞭⱭL PꞋABLⱭM. ΛNT̊, FΣꞋST, ΛƧ TU HΩ IT KѦM HƎꞋ. IT ⱭꞋÎꟻT̊ ⱭPAN KꞋISMⱭS MΔꞋNIИ, IN KÛMPⱭNE ꞭIŦ̊ Ɑ FΛT ꓘUS, ꞭIГ IƧ, Î HΛꟻ NO T̊ΩT, ROSTIИ ΛT Ŧ̊IS MOMⱭNT IN FꞋÛNT Aꟻ PET̊ⱭꞋSⱭNƧ FÎⱭꞋ. Ŧ̊Ɑ FΛKTS AꞋ Ŧ̊EƧ: ⱭBΩT 4 ⱭKLAK AN KꞋISMⱭS MΔꞋNIИ, PET̊ⱭꞋSⱭN, HU ΛƧ YU NO, IƧ Ɑ ꟻԐꞋE ANⱭST FԐLO, ꞭÛƧ RⱭTΣꞋNIИ FꞋÛM SÛM SMΔL ԎALⱭFIKѦꞨⱭN ΛNT̊ ꞭÛƧ MѦKIИ HIƧ ꞭѦ HOMꞭⱭꞋT̊ T̊ΩN TATNⱭM KΔꞋT ROT̊. IN FꞋÛNT Aꟻ HIM HE SΔ, IN Ŧ̊Ɑ ꓘΛSLÎT, Ɑ TΔLIꞨ MΛN, ꞭΔKIИ ꞭIŦ̊ Ɑ SLÎT STΛꓘⱭꞋ, ΛNT̊ KΛꞋEIИ Ɑ ꞭÎT ꓘUS SLÛИ OꟻⱭꞋ HIƧ ꞨꝌLT̊ⱭꞋ. ΛƧ HE REГT Ŧ̊Ɑ KΔꞋNⱭꞋ Aꟻ ꓘÜԎ STꞋET, Ɑ RΩ BꞋOK ΩT BⱭTꞭEN Ŧ̊IS SГꞋѦNԎⱭꞋ ΛNT̊ Ɑ LIT̊ⱭL NAT Aꟻ RÛFS. ÛN Aꟻ Ŧ̊Ɑ LΛTⱭꞋ NAKT AF Ŧ̊Ɑ MΛNƧ HΛT, AN ꞭIГ HE RѦƧT̊ HIƧ STIK TU T̊ⱭFԐNT̊ HIMSΛLF ΛNT̊, SꞭIИIИ IT OꟻⱭꞋ HIƧ HԐT̊, SMΛꞨT Ŧ̊Ɑ ꞨAP ꞭINT̊O BⱭHÎNT̊ HIM. PET̊ⱭꞋSⱭN HΛT̊ RÛꞨT FΔꞋꞭⱭꞋT̊ TU PꞋⱭTԐKT Ŧ̊Ɑ SГꞋѦNԎⱭꞋ FꞋÛM Ŧ̊E ⱭSѦLⱭNTS; BÛT Ŧ̊Ɑ MΛN, ꞨAKT ΛT HΛꟻIИ BꞋOKⱭN Ŧ̊Ɑ ꞭINT̊O, ΛNT̊ SEIИ ΛN ⱭFIꞨⱭL LÜKIИ PΣꞋSⱭN IN YUNⱭFΔꞋM RÛꞨIИ TⱭꞭΔꞋT̊Ƨ HIM, ԎꞋAPT HIƧ ꓘUS, TÜK TU HIƧ HƎLƧ, ΛNT̊ ꟻΛNIꞨT ⱭMIT̊ Ŧ̊Ɑ LΛBⱭꞋINŦ Aꟻ SMΔL STꞋETS ꞭIГ LÎ ΛT Ŧ̊Ɑ BΛK Aꟻ TATNⱭM KΔꞋT ROT̊. Ŧ̊Ɑ RÛFS HΛT̊ ΔLSO FLԐT̊ ΛT Ŧ̊E ⱭPӞꞋⱭNS Aꟻ PET̊ⱭꞋSⱭN, SO Ŧ̊ΛT HE ꞭÛƧ LԐFT IN Ŧ̊Ɑ PⱭƧԐꞨⱭN Aꟻ Ŧ̊Ɑ FƎLT̊ Aꟻ BΛT̊ⱭL, ΛNT̊ ΔLSO Aꟻ Ŧ̊Ɑ SPϴⱭLƧ Aꟻ ꟻIKTⱭꞋE IN Ŧ̊Ɑ ꞨѦP Aꟻ Ŧ̊IS BΛTⱭꞋT̊ HΛT ΛNT̊ Ɑ MOST ÛNIMPEГⱭBⱭL KꞋISMⱭS ꓘUS.))

((IГ ꞨΔꞋLE HE RⱭSTΔꞋT̊ TU Ŧ̊ӞꞋ ONⱭꞋ?))

((MÎ T̊ӞꞋ FԐLO, Ŧ̊ӞꞋ LÎƧ Ŧ̊Ɑ PꞋABLⱭM. IT IƧ ГꞋU Ŧ̊ΛT (FΔꞋ MISⱭƧ. HԐNꞋE BѦKⱭꞋ) ꞭÛƧ PꞋINTⱭT̊ ⱭPAN Ɑ SMΔL KAꞋT̊ ꞭIГ ꞭÛƧ TÎT̊ TU Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊Ƨ LԐFT LԐꓘ, ΛNT̊ IT IƧ ΔLSO ГꞋU Ŧ̊ΛT Ŧ̊E INIꞨⱭLƧ (H. B.) AꞋ LԐԎⱭBⱭL ⱭPAN Ŧ̊Ɑ LÎNIИ Aꟻ HIƧ HΛT, BÛT ΛƧ Ŧ̊ӞꞋ AꞋ SÛM ŦΩƧⱭNT̊Ƨ Aꟻ HԐNꞋE BѦKⱭꞋƧ, ΛNT̊ SÛM HÛNԎꞋⱭT̊S Aꟻ HԐNꞋE BѦKⱭꞋƧ IN Ŧ̊IS SIT̊E Aꟻ ΩꞋƧ, IT IƧ NAT EƧE TU RⱭSTΔꞋ LAST PꞋAPⱭꞋT̊E TU ԐNE ꞭÛN Aꟻ Ŧ̊ԐM.))

((ÛT, Ŧ̊ԐN, T̊IT̊ PET̊ⱭꞋSⱭN T̊U?))

((HE BꞋΔT RΩNT̊ BOŦ Ŧ̊Ɑ HΛT ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ ꓘUS AN KꞋISMⱭS MΔꞋNIИ, NOIИ Ŧ̊ΛT EꟻⱭN Ŧ̊Ɑ SMΔLⱭST PꞋABLⱭMƧ AꞋ Aꟻ INTⱭꞋⱭST TU ME. Ŧ̊Ɑ ꓘUS ꞭE RⱭTѦNT̊ ⱭNTIL Ŧ̊IS MΔꞋNIИ, ꞭԐN Ŧ̊ӞꞋ ꞭΣꞋ SÎNƧ Ŧ̊ΛT, IN SPÎT Aꟻ Ŧ̊Ɑ SLÎT FꞋAST, IT ꞭÜT̊ BE ꞭԐL Ŧ̊ΛT IT ꞨÜT̊ BE ETⱭN ꞭIŦ̊ΩT ÛNNԐSⱭSԐꞋE T̊ⱭLѦ. ITS FÎNT̊ⱭꞋ HΛƧ KΛꞋET̊ IT AF, Ŧ̊ӞꞋFΔꞋ, TU FÛLFIL Ŧ̊E ÛLTⱭMIT T̊ԐSTⱭNE Aꟻ Ɑ ꓘUS, ꞭÎⱭL Î KⱭNTINYU TU RⱭTѦN Ŧ̊Ɑ HΛT Aꟻ Ŧ̊E ÛNNON ԎԐNTⱭLMⱭN HU LAST HIƧ KꞋISMⱭS T̊INⱭꞋ.))

((IT̊ HE NAT ΛT̊ꟻΣꞋTÎƧ?))

((NO.))

((Ŧ̊ԐN, ꞭÛT KLU KÜT̊ YU HΛꟻ ΛƧ TU HIƧ ÎT̊ԐNTⱭTE?))

((ONLE ΛƧ MÛГ ΛƧ ꞭE KΛN T̊ⱭT̊US.))

((FꞋÛM HIƧ HΛT?))

((PꞋⱭSÎSLE.))

((BÛT YU AꞋ ԎOKIИ. ÛT KΛN YU ꓘΛŦ̊ⱭꞋ FꞋÛM Ŧ̊IS ꝌLT̊ BΛT̊ⱭꞋT̊ FԐLT?))

((HƎꞋ IƧ MÎ LԐNƧ. YU NO MÎ MԐŦⱭT̊Ƨ. ÛT KΛN YU ꓘΛŦ̊ⱭꞋ YΔꞋSΛLF ΛƧ TU Ŧ̊E INT̊ⱭꟻIԎⱭꞭԐLⱭT̊E Aꟻ Ŧ̊Ɑ MΛN HU HΛƧ ꞭΔꞋN Ŧ̊IS AꞋT̊IKⱭL?))

Î TÜK Ŧ̊Ɑ TΛT̊ⱭꞋT̊ ABԎԐKT IN MÎ HΛNT̊Ƨ ΛNT̊ TΣꞋNT̊ IT OꟻⱭꞋ RΛŦ̊ⱭꞋ RUFⱭLE. IT ꞭÛƧ Ɑ ꟻԐꞋE ΔꞋT̊ⱭNӞꞋE BLΛK HΛT Aꟻ Ŧ̊E YUδꞭⱭL RΩNT̊ ꞨѦP, HAꞋT̊ ΛNT̊ MÛГ Ŧ̊Ɑ ꞭΣꞋS FΔꞋ ꞭӞꞋ. Ŧ̊Ɑ LÎNIИ HΛT̊ BEN Aꟻ RԐT̊ SILK, BÛT ꞭÛƧ Ɑ ꓘÜT̊ T̊ƎL T̊ISKÛLⱭꞋT̊. Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ NO MѦKⱭꞋƧ NѦM, BÛT, ΛƧ HOMƧ HΛT̊ RⱭMAꞋKT, Ŧ̊E INIꞨⱭLƧ (H. B.) ꞭΣꞋ SKꞋΔLT̊ ⱭPAN 1 SÎT̊. IT ꞭAƧ PƎꞋST IN Ŧ̊Ɑ BꞋIM FΔꞋ Ɑ HΛTSⱭKYΣꞋⱭꞋ, BÛT Ŧ̊E ⱭLΛSTIK ꞭÛƧ MISIИ. FΔꞋ Ŧ̊Ɑ RԐST, IT ꞭÛƧ KꞋΛKT, IKSET̊IИLE T̊ÛSTE, ΛNT̊ SPAT̊ⱭT̊ IN SԐꟻꞋⱭL PLѦSⱭƧ, ΔLŦ̊O Ŧ̊ӞꞋ SEMT̊ TU HΛꟻ BEN SÛM ⱭTԐMPT TU HÎT̊ Ŧ̊Ɑ T̊ISKÛLⱭꞋT̊ PΛГⱭƧ BÎ SMƎꞋIИ Ŧ̊ԐM ꞭIŦ̊ IИK.

((Î KΛN SE NÛŦIИ,)) SԐT̊ Î, HΛNT̊IИ IT BΛK TU MÎ FꞋԐNT̊.

((AN Ŧ̊Ɑ KANГꞋӞꞋE, ꞭATSⱭN, YU KΛN SE ԐꟻꞋEŦIИ. YU FѦⱭL, HΩԐꟻⱭꞋ, TU REƧⱭN FꞋÛM ꞭÛT YU SE. YU AꞋ TU TIMIT̊ IN ԎꞋΔIИ YΔꞋ INFΣꞋⱭNSⱭƧ.))

((Ŧ̊ԐN, PꞋѦ TԐL ME ꞭÛT IT IƧ Ŧ̊ΛT YU KΛN INFΣꞋ FꞋÛM Ŧ̊IS HΛT?))

HE PIKT IT ÛP ΛNT̊ ꓘѦƧT̊ ΛT IT IN Ŧ̊Ɑ PⱭKYULƎꞋ INГꞋⱭSPԐKTIꟻ FΛꞨⱭN ꞭIГ ꞭÛƧ KΛꞋⱭKTⱭꞋISTIK Aꟻ HIM.

((IT IƧ PΣꞋHΛPS LԐS SⱭԎԐSTIꟻ Ŧ̊ΛN IT MÎT HΛꟻ BEN,)) HE RⱭMAꞋKT, ((ΛNT̊ YԐT Ŧ̊ӞꞋ AꞋ Ɑ FYU INFΣꞋⱭNSⱭƧ ꞭIГ AꞋ ꟻԐꞋE T̊ISTIИKT, ΛNT̊ Ɑ FYU ÛŦ̊ⱭꞋƧ ꞭIГ RԐPꞋⱭƧԐNT ΛT LEST Ɑ SГꞋΔИ BΛLⱭNS Aꟻ PꞋABⱭBILⱭT̊E. Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ MΛN ꞭÛƧ HÎLE INTⱭLԐKꞨꞭⱭL IƧ Aꟻ KΔꞋS ABꟻƎS ⱭPAN Ŧ̊Ɑ FѦS Δꟻ IT, ΛNT̊ ΔLSO FӞꞋLE ꞭԐL TU T̊U ꞭIŦ̊IN Ŧ̊Ɑ LΛST 3 YƎꞋƧ, ΔLŦ̊O HE HΛƧ FΔLⱭN ⱭPAN EꟻIL TÎMƧ. HE HΛT̊ FΔꞋSÎT, BÛT HΛƧ LԐS NΩ Ŧ̊ΛN FΔꞋMⱭꞋLE, PϴNTIИ TU Ɑ MAꞋⱭL RԐГꞋⱭꓘꞋԐꞨⱭN, ꞭIГ, ꞭԐN TѦKⱭN ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ T̊ⱭKLÎN Aꟻ HIƧ FΔꞋГUNƧ, SEMƧ TU INT̊ⱭKѦT SÛM EꟻIL INFLUⱭNS, PꞋABⱭBLE ԎꞋIИK, ΛT ꞭΣꞋK ⱭPAN HIM. Ŧ̊IS MѦ ⱭKΩNT ΔLSO FΔꞋ Ŧ̊E ABꟻƎS FΛKT Ŧ̊ΛT HIƧ ꞭÎF HΛƧ SEST TU LÛꟻ HIM.))

((MÎ T̊ӞꞋ HOMƧ!))

((HE HΛƧ, HΩԐꟻⱭꞋ, RⱭTѦNT̊ SÛM T̊ⱭꓘꞋE Aꟻ SԐLF RⱭSPԐKT,)) HE KⱭNTINYUT̊, T̊ISꞋⱭꓘAꞋT̊IИ MÎ RԐMⱭNST̊ꞋΛNS. ((HE IƧ Ɑ MΛN HU LET̊Ƨ Ɑ SԐT̊ⱭNTӞꞋE LÎF, ꓘOƧ ΩT LIT̊ⱭL, IƧ ΩT Aꟻ ГꞋѦNIИ INTÎⱭꞋLE, IƧ MIT̊ⱭL ѦԎT̊, HΛƧ ꓘꞋIƧⱭLT̊ HӞꞋ ꞭIГ HE HΛƧ HΛT̊ KÛT ꞭIŦ̊IN Ŧ̊Ɑ LΛST FYU T̊ѦƧ, ΛNT̊ ꞭIГ HE ⱭNϴNTS ꞭIŦ̊ LÎM KꞋEM. Ŧ̊EƧ AꞋ Ŧ̊Ɑ MΔꞋ PѦT̊ⱭNT FΛKTS ꞭIГ AꞋ TU BE T̊ⱭT̊ÛKT̊ⱭT̊ FꞋÛM HIƧ HΛT. ΔLSO, BÎ Ŧ̊Ɑ ꞭѦ, Ŧ̊ΛT IT IƧ IKSГꞋEMLE IMPꞋABⱭBⱭL Ŧ̊ΛT HE HΛƧ ꓘΛS LѦT̊ AN IN HIƧ HΩS.))

((YU AꞋ SΣꞋT̊ⱭNLE ԎOKIИ, HOMƧ.))

((NAT IN Ŧ̊Ɑ LEST. IƧ IT PASⱭBⱭL Ŧ̊ΛT EꟻⱭN NΩ, ꞭԐN Î ꓘIꟻ YU Ŧ̊EƧ RⱭƧÛLTS, YU AꞋ ÛNѦBⱭL TU SE HΩ Ŧ̊Ѧ AꞋ ⱭTѦNT̊?))

((Î HΛꟻ NO T̊ΩT Ŧ̊ΛT Î ΛM ꟻԐꞋE STUPIT̊, BÛT Î MÛST KⱭNFԐS Ŧ̊ΛT Î ΛM ÛNѦBⱭL TU FALO YU. FΔꞋ IKƧΛMPⱭL, HΩ T̊IT̊ YU T̊ⱭT̊US Ŧ̊ΛT Ŧ̊IS MΛN ꞭÛƧ INTⱭLԐKꞨꞭⱭL?))

FΔꞋ HIƧ ΛNSⱭꞋ HOMƧ KLΛPT Ŧ̊Ɑ HΛT ⱭPAN HIƧ HԐT̊. IT KѦM RÎT OꟻⱭꞋ Ŧ̊Ɑ FΔꞋHԐT̊ ΛNT̊ SԐT̊ⱭLT̊ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ BꞋIԎ Aꟻ HIƧ NOƧ.

((IT IƧ Ɑ KꞭԐSГⱭN Aꟻ KYUBIK KⱭPΛSⱭTE,)) SԐT̊ HE, ((Ɑ MΛN ꞭIŦ̊ SO LAꞋԎ Ɑ BꞋѦN MÛST HΛꟻ SÛMŦIИ IN IT.))

((Ŧ̊Ɑ T̊ⱭKLÎN Aꟻ HIƧ FΔꞋГUNƧ, Ŧ̊ԐN?))

((Ŧ̊IS HΛT IƧ 3 YƎꞋƧ ꝌLT̊. Ŧ̊EƧ FLΛT BꞋIMƧ KΣꞋLT̊ ΛT Ŧ̊E ԐԎ KѦM BΛK IN Ŧ̊ԐN. IT IƧ Ɑ HΛT Aꟻ Ŧ̊Ɑ ꟻԐꞋE BԐST KꞭALⱭTE. LÜK ΛT Ŧ̊Ɑ BΛNT̊ Aꟻ RIBT̊ SILK ΛNT̊ Ŧ̊E ԐKSⱭLⱭNT LÎNIИ. IF Ŧ̊IS MΛN KÜT̊ ⱭFΔꞋT̊ TU BÎ SO IKSPԐNSIꟻ Ɑ HΛT 3 YƎꞋƧ ⱭꓘO, ΛNT̊ HΛƧ HΛT̊ NO HΛT SINS, Ŧ̊ԐN HE HΛƧ ⱭꞨΣꞋⱭT̊LE ꓘAN T̊ΩN IN Ŧ̊Ɑ ꞭΣꞋLT̊.))

((ԐL Ŧ̊ΛT IƧ KLƎꞋ ⱭNÛF, SΣꞋT̊ⱭNLE. BÛT HΩ ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ FΔꞋSÎT ΛNT̊ MAꞋⱭL RԐГꞋⱭꓘꞋԐꞨⱭN?))

ΣꞋLAK HOMƧ LΛFT.

((HƎꞋ IƧ Ŧ̊Ɑ FΔꞋSÎT,)) SԐT̊ HE PÛTIИ HIƧ FIИꓘⱭꞋ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ LIT̊ⱭL T̊ISK ΛNT̊ LUP Aꟻ Ŧ̊Ɑ HΛT SⱭKYΣꞋⱭꞋ.

((Ŧ̊Ѧ AꞋ NԐꟻⱭꞋ SꝌLT̊ ⱭPAN HΛTS. IF Ŧ̊IS MΛN ΔꞋT̊ⱭꞋT̊ ꞭÛN, IT IƧ Ɑ SÎN Aꟻ Ɑ SΣꞋTⱭN ⱭMΩNT Aꟻ FΔꞋSÎT, SINS HE ꞭԐNT ΩT Aꟻ HIƧ ꞭѦ TU TѦK Ŧ̊IS PꞋⱭKΔꞨⱭN ⱭꓘԐNST Ŧ̊Ɑ ꞭINT̊. BÛT SINS ꞭE SE Ŧ̊ΛT HE HΛƧ BꞋOKⱭN Ŧ̊E ⱭLΛSTIK ΛNT̊ HΛƧ NAT ГꞋÛBⱭLT̊ TU RⱭPLѦS IT, IT IƧ ABꟻƎS Ŧ̊ΛT HE HΛƧ LԐS FΔꞋSÎT NΩ Ŧ̊ΛN FΔꞋMⱭLE, ꞭIГ IƧ Ɑ T̊ISTIИKT PꞋUF Aꟻ Ɑ ꞭEKⱭNIИ Aꟻ NѦГⱭꞋ. AN Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ HΛNT̊, HE HΛƧ INT̊ԐꟻⱭꞋT̊ TU KⱭNSƎL SÛM Aꟻ Ŧ̊EƧ STѦNƧ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ FԐLT BÎ T̊ΔBIИ Ŧ̊ԐM ꞭIŦ̊ IИK, ꞭIГ IƧ Ɑ SÎN Ŧ̊ΛT HE HΛƧ NAT INTÎⱭꞋLE LAST HIƧ SԐLF RⱭSPԐKT.))

((YΔꞋ REƧⱭNIИ IƧ SΣꞋT̊ⱭNLE PLΔƧⱭBⱭL.))

((Ŧ̊Ɑ FΣꞋŦ̊ⱭꞋ PϴNTS, Ŧ̊ΛT HE IƧ MIT̊ⱭL ѦԎT̊, Ŧ̊ΛT HIƧ HӞꞋ IƧ ꓘꞋIƧⱭLT̊, Ŧ̊ΛT IT HΛƧ RESⱭNTLE BEN KÛT, ΛNT̊ Ŧ̊ΛT HE YUƧⱭƧ LÎM KꞋEM, AꞋ ΔL TU BE ꓘΛŦ̊ⱭꞋT̊ FꞋÛM Ɑ KLOS IꓘƧΛMINѦꞨⱭN Aꟻ Ŧ̊Ɑ LOⱭꞋ PAꞋT Aꟻ Ŧ̊Ɑ LÎNIИ. Ŧ̊Ɑ LԐNƧ T̊ISKLOƧⱭƧ Ɑ LAꞋԎ NÛMBⱭꞋ Aꟻ HӞꞋ ԐNT̊Ƨ, KLEN KÛT BÎ Ŧ̊Ɑ SIƧⱭꞋƧ Aꟻ Ɑ BAꞋBⱭꞋ. Ŧ̊Ѧ ΔL ⱭPƎꞋ TU BE ⱭT̊HEƧIꟻ, ΛNT̊ Ŧ̊ӞꞋ IƧ Ɑ T̊ISTIИKT OT̊ⱭꞋ Aꟻ LÎM KꞋEM. Ŧ̊IS T̊ÛST, YU ꞭIL ⱭBƧΣꞋꟻ, IƧ NAT Ŧ̊Ɑ ꓘꞋIT̊E ꓘꞋѦ T̊ÛST Aꟻ Ŧ̊Ɑ STꞋET BÛT Ŧ̊Ɑ FLÛFE BꞋΩN T̊ÛST Aꟻ Ŧ̊Ɑ HΩS, ꞨOIИ Ŧ̊ΛT IT HΛƧ BEN HÛИ ÛP INT̊ΔꞋƧ MOST Aꟻ Ŧ̊Ɑ TÎM, ꞭÎⱭL Ŧ̊Ɑ MAꞋKS Aꟻ MϴSГⱭꞋ ⱭPAN Ŧ̊E INSÎT̊ AꞋ PꞋUF Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ ꞭƎꞋⱭꞋ PΣꞋSPÎⱭꞋT̊ ꟻԐꞋE FꞋELE, ΛNT̊ KÜT̊ Ŧ̊ӞꞋFΔꞋ, HAꞋT̊LE BE IN Ŧ̊Ɑ BԐST Aꟻ ГꞋѦNIИ.))

((BÛT HIƧ ꞭÎF – YU SԐT̊ Ŧ̊ΛT ꞨE HΛT̊ SEST TU LÛꟻ HIM.))

((Ŧ̊IS HΛT HΛƧ NAT BEN BꞋÛꞨT̊ FΔꞋ ꞭEKS. ԐN Î SE YU, MÎ T̊ƎꞋ ꞭATSⱭN, ꞭIŦ Ɑ ꞭEKS ⱭKUMYⱭLѦꞨⱭN Aꟻ T̊ÛST ⱭPAN YΔꞋ HΛT, ΛNT̊ ꞭԐN YΔꞋ ꞭÎF ⱭLΩƧ YU TU ꓘO ΩT IN SÛГ Ɑ STѦT, Î FƎꞋ Ŧ̊ΛT YU HΛꟻ BEN ÛNFΔꞋГUNⱭT ⱭNÛF TU LUƧ YΔꞋ ꞭÎFS ⱭFԐKꞨⱭN.))

((BÛT HE MѦ BE Ɑ BΛГⱭLⱭꞋ.))

((NѦ, HE ꞭÛƧ BꞋIИIИ HOM Ŧ̊Ɑ ꓘUS ΛƧ Ɑ PES AFⱭꞋIИ TU HIƧ ꞭÎF. RⱭMԐMBⱭꞋ Ŧ̊Ɑ KAꞋT̊ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊Ƨ LԐꓘ.))

((YU HΛꟻ ΛN ΛNSⱭꞋ TU ԐꟻꞋEŦIИ. BÛT HΩ AN ΣꞋŦ T̊U YU T̊ⱭT̊US Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ ꓘΛS IƧ NAT LѦT̊ AN IN HIƧ HΩS?))

((1 TΛLO STѦN, ΔꞋ EꟻⱭN 2 MÎT KÛM BÎ ГΛNS, BÛT ꞭԐN Î SE NO LԐS Ŧ̊ΛN 5, Î ŦIИK Ŧ̊ΛT Ŧ̊ӞꞋ KΛN BE LIT̊ⱭL T̊ΩT Ŧ̊ΛT Ŧ̊E INT̊ⱭꟻIԎꞭⱭL MÛST BE BꞋΔT INTU FꞋEKꞭⱭNT KANTΛKT ꞭIŦ̊ BΣꞋNIИ TΛLO – ꞭΔKS ÛPSTӞꞋƧ ΛT NÎT PꞋABⱭBLE ꞭIŦ̊ HIƧ HΛT IN 1 HΛNT̊ ΛNT̊ Ɑ ꓘÛTⱭꞋIИ KΛNT̊ⱭL IN Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ. ԐNEHΩ, HE NԐꟻⱭꞋ ꓘAT TΛLO STѦNƧ FꞋÛM Ɑ ꓘΛS ԎԐT. AꞋ YU SΛTISFÎT̊?))

((ԐL ITS ꟻԐꞋE INԎENYⱭS,)) SԐT̊ Î, LΛFIИ; ((BÛT SINS, ΛƧ YU SԐT̊ ԎÛST NΩ, Ŧ̊ӞꞋ HΛƧ BEN NO KꞋÎM KⱭMIT̊ⱭT̊, ΛNT̊ NO HAꞋM T̊ÛN SѦꟻ Ŧ̊Ɑ LAS Aꟻ Ɑ ꓘUS, ΔL Ŧ̊IS SEMƧ TU BE RΛŦ̊ⱭꞋ Ɑ ꞭѦST Aꟻ ԐNⱭꞋԎE.))

ΣꞋLAK HOMƧ HΛT̊ OPⱭNT̊ HIƧ MΩŦ TU RⱭPLÎ, ꞭԐN Ŧ̊Ɑ T̊ΔꞋ FLU OPⱭN, ΛNT̊ PET̊ⱭꞋSⱭN, Ŧ̊Ɑ KⱭMIꞨⱭNӞꞋ, RÛꞨT INTU Ŧ̊E ⱭPAꞋTMⱭNT ꞭIŦ̊ FLÛꞨT ГEKS ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ FѦS Aꟻ Ɑ MΛN HU IƧ T̊ѦƧT̊ ꞭIŦ̊ ⱭSTANIꞨMⱭNT.

((Ŧ̊Ɑ ꓘUS, MISTⱭꞋ HOMƧ! Ŧ̊Ɑ ꓘUS, SΣꞋ!)) HE ꓘΛSPT.

((Ѧ? ÛT Aꟻ IT, Ŧ̊ԐN? HΛƧ IT RⱭTΣꞋNT̊ TU LÎF ΛNT̊ FLΛPT AF ŦꞋU Ŧ̊Ɑ KIГⱭN ꞭINT̊O?)) HOMƧ TꞭISTⱭT̊ HIMSԐLF RΩNT̊ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SOFⱭ TU ꓘԐT Ɑ FƎꞋⱭꞋ ꟻYU Aꟻ Ŧ̊Ɑ MΛNƧ IKSÎT̊ⱭT̊ FѦS.

((SE HƎꞋ, SΣꞋ! SE ꞭÛT MÎ ꞭÎF FΩNT̊ IN ITS KꞋAP!)) HE HԐLT̊ ΩT HIƧ HΛNT̊ ΛNT̊ T̊ISPLѦT̊ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SԐNTⱭꞋ Aꟻ HIƧ PAM Ɑ BꞋILYⱭNTLE SINTⱭLѦT̊IИ BLU STON, RΛŦ̊ⱭꞋ SMΔLⱭꞋ Ŧ̊ΛN Ɑ BEN IN SÎƧ, BÛT Aꟻ SÛГ PYΣꞋⱭT̊E ΛNT̊ RѦT̊ƎNS Ŧ̊ΛT IT TꞭIИKⱭLT̊ LÎK ΛN ⱭLԐKГꞋIK PϴNT IN Ŧ̊Ɑ T̊AꞋK HALO Aꟻ HIƧ HΛNT̊.

ΣꞋLAK HOMƧ SΛT ÛP ꞭIŦ̊ Ɑ ꞭISⱭL. ((BÎ ԎOꟻ, PET̊ⱭꞋSⱭN!)) SԐT̊ HE, ((Ŧ̊IS IƧ Ɑ ГꞋԐδⱭꞋ ГꞋOꟻ INT̊ET̊. Î SⱭPOƧ YU NO ꞭÛT YU HΛꟻ ꓘAT?))

(( T̊ÎMⱭNT̊, SΣꞋ? PꞋԐꞨⱭS STON. IT KÛTS INTO ꓘLΛS ΛƧ Ŧ̊O IT ꞭΣꞋ PÛT̊E.))

((ITS MΔꞋ Ŧ̊ΛN Ɑ PꞋԐꞨⱭS STON. IT IƧ Ŧ̊E PꞋԐꞨⱭS STON.))

((NAT Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS Aꟻ MΔꞋKⱭꞋƧ BLU KAꞋBÛИKⱭL!)) Î ⱭԎΛKYULѦT̊ⱭT̊.

((PꞋⱭSÎSLE SO. Î ΔT TU NO ITS SÎƧ ΛNT̊ ꞨѦP, SEIИ Ŧ̊ΛT Î HΛꟻ RԐT̊ Ŧ̊E ⱭT̊ꟻΣꞋT̊ⱭSMⱭNT ⱭBΩT IT IN Ŧ̊Ɑ TÎMƧ ԐꟻꞋE T̊Ѧ LѦTLE. IT IƧ ΛBSⱭLUTLE YUNEK ΛNT̊ ITS ꟻΛLYU KΛN ONLE BE KΔNԎⱭꞋT̊, BÛT Ŧ̊Ɑ RⱭꞭΔꞋT̊ AFⱭꞋT̊ Aꟻ £1000 IƧ SΣꞋTⱭNLE NAT ꞭIŦ̊IN Ɑ TꞭԐNEⱭŦ PAꞋT Aꟻ Ŧ̊Ɑ MAꞋKⱭT PꞋÎS.))

((£1000! ꓘꞋѦT LΔꞋT̊ Aꟻ MΣꞋSE!)) Ŧ̊Ɑ KⱭMIꞨⱭNƎꞋ PLÛMPT T̊ΩN INTU Ɑ ГӞꞋ ΛNT̊ STӞꞋT̊ FꞋÛM ꞭÛN TU Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ Aꟻ ÛS.

((Ŧ̊ΛT IƧ Ŧ̊Ɑ RⱭꞭΔꞋT̊, ΛNT̊ Î HΛꟻ REƧⱭN TU NO Ŧ̊ΛT Ŧ̊ӞꞋ AꞋ SԐNTⱭMԐNTⱭL KⱭNSIT̊ⱭꞋѦꞨⱭNƧ IN Ŧ̊Ɑ BΛKꓘꞋΩNT̊ ꞭIГ ꞭÜT̊ INԎUS Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS TU PAꞋT ꞭIŦ̊ HΛF HΣꞋ FΔꞋГUN IF ꞨE KÜT̊ BÛT RⱭKÛꟻⱭꞋ Ŧ̊Ɑ ԎԐM.))

((IT ꞭÛƧ LAST, IF Î RⱭMԐMBⱭꞋ ⱭꞋÎT, ΛT Ŧ̊Ɑ HOTԐL KAƧMⱭPALⱭT̊ⱭN,)) Î RⱭMAꞋKT.

((PꞋⱭSÎSLE SO, AN T̊ⱭSԐMBⱭꞋ 22, ԎÛST 5 T̊ѦƧ ⱭꓘO. ԎAN HΔꞋNⱭꞋ, Ɑ PLÛMⱭꞋ, ꞭÛƧ ⱭKYUƧT̊ Aꟻ HΛꟻIИ ⱭBSГꞋΛKTⱭT̊ IT FꞋÛM Ŧ̊Ɑ LѦT̊EƧ ԎɄL KѦS. Ŧ̊E ԐꟻⱭT̊ⱭNS ⱭꓘԐNST HIM ꞭÛƧ SO SГꞋΔИ Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ KѦS HΛƧ BEN RⱭFΣꞋT̊ TU Ŧ̊E ⱭSÎƧⱭƧ. Î HΛꟻ SÛM ⱭKΩNT Aꟻ Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ HƎꞋ, Î BⱭLEꟻ.)) HE RÛMⱭԎT̊ ⱭMIT̊ HIƧ NYUƧPѦPⱭꞋƧ, ꓘLΛNSIИ OꟻⱭꞋ Ŧ̊Ɑ T̊ѦTS, ⱭNTIL ΛT LΛST HE SMUŦ̊T̊ ꞭÛN ΩT, T̊ÛBⱭLT̊ IT OꟻⱭꞋ, ΛNT̊ RԐT̊ Ŧ̊Ɑ FALOIИ PΛꞋⱭꓘꞋΛFS:

((HOTԐL KAƧMⱭPALⱭTⱭN ԎɄL RABⱭꞋE. ԎAN HΔꞋNⱭꞋ, 26, PLÛMⱭꞋ, ꞭÛƧ BꞋΔT ÛP ⱭPAN Ŧ̊Ɑ ГAꞋԎ Aꟻ HΛꟻIИ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ 22NT̊ INST., ⱭBSГꞋΛKTⱭT̊ FꞋÛM Ŧ̊Ɑ ԎɄL KѦS Aꟻ Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS Aꟻ MΔꞋKⱭꞋ Ŧ̊Ɑ ꟻΛLYUBⱭL ԎԐM NON ΛƧ Ŧ̊Ɑ BLU KAꞋBÛИKⱭL. ԎѦMƧ RÎT̊ⱭꞋ, ÛPⱭꞋ ⱭTԐNT̊ⱭNT ΛT Ŧ̊Ɑ HOTԐL, ꓘѦꟻ HIƧ ԐꟻⱭT̊ⱭNS TU Ŧ̊E ⱭFԐKT Ŧ̊ΛT HE HΛT̊ ꞨON HΔꞋNⱭꞋ ÛP TU Ŧ̊Ɑ ԎꞋԐSIИ RUM Aꟻ Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS Aꟻ MΔꞋKⱭꞋ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ T̊Ѧ Aꟻ Ŧ̊Ɑ RABⱭꞋE IN ΔꞋT̊ⱭꞋ Ŧ̊ΛT HE MÎT SꝌLT̊ⱭꞋ Ŧ̊Ɑ SԐKⱭNT̊ BAꞋ Aꟻ Ŧ̊Ɑ ꓘꞋѦT, ꞭIГ ꞭÛƧ LUS. HE HΛT̊ RⱭMѦNT̊ ꞭIŦ̊ HΔꞋNⱭꞋ SÛM LIT̊ⱭL TÎM, BÛT HE HΛT̊ FÎNⱭLE BEN KΔLT̊ ⱭꞭѦ. AN RⱭTΣꞋNIИ, HE FΩNT̊ Ŧ̊ΛT HΔꞋNⱭꞋ HΛT̊ T̊ISⱭPƎꞋT̊, Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ BUꞋO HΛT̊ BEN FΔꞋST OPⱭN, ΛNT̊ Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ SMΔL MⱭꞋAKO KΛSKⱭT IN ꞭIГ, ΛƧ IT ΛFTⱭꞋꞭⱭꞋT̊Ƨ ГꞋΛNSPÎⱭꞋT̊, Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS ꞭÛƧ ⱭKÛSTⱭMT̊ TU KEP HΣꞋ ԎɄL, ꞭÛƧ LÎIИ AN Ŧ̊Ɑ ԎꞋԐSIИ TѦBⱭL. RÎT̊ⱭꞋ INSTⱭNTLE ꓘѦꟻ Ŧ̊E ⱭLAꞋM, ΛNT̊ HΔꞋNⱭꞋ ꞭÛƧ ⱭꞋԐSTⱭT̊ Ŧ̊Ɑ SѦM EꟻⱭNIИ; BÛT Ŧ̊Ɑ STON KÜT̊ NAT BE FΩNT̊ EŦ̊ⱭꞋ ⱭPAN HIƧ PΣꞋSⱭN ΔꞋ IN HIƧ RUMƧ. KΛŦꞋⱭN KÜSΛK, MѦT̊ TU Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS, T̊ⱭPOƧT̊ TU HΛꟻIИ HΣꞋT̊ RÎT̊ⱭꞋƧ KꞋÎ Aꟻ T̊ISMѦ AN T̊ISKÛꟻⱭꞋIИ Ŧ̊Ɑ RABⱭꞋE, ΛNT̊ TU HΛꟻIИ RÛꞨIИ INTU Ŧ̊Ɑ RUM, ꞭӞꞋ ꞨE FΩNT̊ MΛT̊ⱭꞋƧ ΛƧ T̊ⱭSKꞋÎBT̊ BÎ Ŧ̊Ɑ LΛST ꞭITNⱭS. INSPԐKTⱭꞋ BꞋΛT̊STꞋET, B T̊ⱭꟻIδⱭN, ꓘѦꟻ ԐꟻⱭT̊ⱭNS ΛƧ TU Ŧ̊E ⱭꞋԐST Aꟻ HΔꞋNⱭꞋ, HU SГꞋÛꓘⱭLT̊ FꞋΛNTIKLE, ΛNT̊ PꞋOTԐSTⱭT̊ HIƧ INⱭSⱭNS IN Ŧ̊Ɑ SГꞋAИꓘⱭST TΣꞋMƧ. ԐꟻⱭT̊ⱭNS Aꟻ Ɑ PꞋEꟻƎS KⱭNꟻIKꞨⱭN FΔꞋ RABⱭꞋE HΛꟻIИ BEN ꓘIꟻⱭN ⱭꓘԐNST Ŧ̊Ɑ PꞋIƧNⱭꞋ, Ŧ̊Ɑ MΛԎⱭSГꞋѦT RⱭFYUƧT̊ TU T̊ƎL SⱭMӞꞋⱭLE ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ ⱭFԐNS, BÛT RⱭFΣꞋT̊ IT TU Ŧ̊E ⱭSÎƧⱭƧ. HΔꞋNⱭꞋ, HU HΛT̊ ꞨON SÎNƧ Aꟻ INTԐNS ⱭMOꞨⱭN T̊ΣꞋIИ Ŧ̊Ɑ PꞋⱭSET̊IИƧ, FѦNTⱭT̊ ⱭꞭѦ ΛT Ŧ̊Ɑ KⱭNKLUδⱭN ΛNT̊ ꞭÛƧ KΛꞋET̊ ΩT Aꟻ KΔꞋT.))

((HÛM! SO MÛГ FΔꞋ Ŧ̊Ɑ PⱭLES KΔꞋT,)) SԐT̊ HOMƧ ŦΔTFÜLE, TASIИ ⱭSÎT̊ Ŧ̊Ɑ PѦPⱭꞋ. ((Ŧ̊Ɑ KꞭԐSГⱭN FΔꞋ ÛS NΩ TU SꝌLꟻ IƧ Ŧ̊Ɑ SEKꞭⱭNS Aꟻ ⱭꟻԐNTS LET̊IИ FꞋÛM Ɑ RÎFⱭLT̊ ԎɄL KѦS ΛT 1 ԐNT̊ TU Ŧ̊Ɑ KꞋAP Aꟻ Ɑ ꓘUS AN Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ. YU SE, ꞭATSⱭN, ΩꞋ LIT̊ⱭL T̊ⱭT̊ÛKꞨⱭNƧ HΛꟻ SÛT̊ⱭNLE ⱭSYUMT̊ Ɑ MÛГ MΔꞋ IMPΔꞋT̊ⱭNT ΛNT̊ LԐS INⱭSⱭNT ΛSPԐKT. HƎꞋ IƧ Ŧ̊Ɑ STON; Ŧ̊Ɑ STON KѦM FꞋÛM Ŧ̊Ɑ ꓘUS, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ ꓘUS KѦM FꞋÛM MISTⱭꞋ HԐNꞋE BѦKⱭꞋ, Ŧ̊Ɑ ԎԐNTⱭLMⱭN ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ BΛT̊ HΛT ΛNT̊ ΔL Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ KΛꞋⱭKTⱭꞋISTIKS ꞭIŦ̊ ꞭIГ Î HΛꟻ BΔꞋT̊ YU. SO NΩ ꞭE MÛST SԐT ΩꞋSԐLꟻƧ ꟻԐꞋE SԐꞋƎSLE TU FINT̊IИ Ŧ̊IS ԎԐNTⱭLMⱭN ΛNT̊ ꞭÛT PAꞋT HE HΛƧ PLѦT̊ IN Ŧ̊IS LIT̊ⱭL MISTⱭꞋE. TU T̊U Ŧ̊IS, ꞭE MÛST ГꞋÎ Ŧ̊Ɑ SIMPLⱭST MENƧ FΣꞋST, ΛNT̊ Ŧ̊ES LÎ ÛNT̊ΩT̊ⱭT̊LE IN ΛN ΛT̊ꟻΣꞋT̊ⱭSMⱭNT IN ΔL Ŧ̊E EꟻⱭNIИ PѦPⱭꞋƧ. IF Ŧ̊IS FѦⱭLƧ, Î ꞨΛL HΛꟻ REKΔꞋS TU ÛŦ̊ⱭꞋ MԐŦⱭT̊Ƨ.))

((ÛT ꞭIL YU SѦ?))

((Iꟻ ME Ɑ PԐNSⱭL ΛNT̊ Ŧ̊ΛT SLIP Aꟻ PѦPⱭꞋ. NΩ, Ŧ̊ԐN: (FΩNT̊ ΛT Ŧ̊Ɑ KΔꞋNⱭꞋ Aꟻ ꓘUԎ SГꞋET, Ɑ ꓘUS ΛNT̊ Ɑ BLΛK FԐLT HΛT. MISTⱭꞋ HԐNꞋE BѦKⱭꞋ KΛN HΛꟻ Ŧ̊Ɑ SѦM BÎ ⱭPLÎIИ ΛT 6:30 Ŧ̊IS EꟻⱭNIИ ΛT 211B, BѦKⱭꞋ STꞋET.) Ŧ̊ΛT IƧ KLƎꞋ ΛNT̊ KⱭNSÎS.))

((ԐꞋE. BÛT ꞭIL HE SE IT?))

((ԐL, HE IƧ ꞨΔꞋ TU KEP ΛN Î AN Ŧ̊Ɑ PѦPⱭꞋƧ, SINS TU Ɑ PΔꞋ MΛN, Ŧ̊Ɑ LAS ꞭÛƧ Ɑ HԐꟻE ꞭÛN. HE ꞭÛƧ KLƎꞋLE SO SKӞꞋT̊ BÎ HIƧ MISГΛNS IN BꞋѦKIИ Ŧ̊Ɑ ꞭINT̊O ΛNT̊ BÎ Ŧ̊E ⱭPꞋOГ Aꟻ PET̊ⱭꞋSⱭN Ŧ̊ΛT HE ŦΔT Aꟻ NÛŦIИ BÛT FLÎT, BÛT SINS Ŧ̊ԐN HE MÛST HΛꟻ BIT̊ⱭꞋLE RⱭꓘꞋԐT̊ⱭT̊ Ŧ̊E IMPÛLS ꞭIГ KΔƧT̊ HIM TU ԎꞋAP HIƧ BΣꞋT̊. Ŧ̊ԐN, ⱭꓘԐN, Ŧ̊E INГꞋⱭT̊ÛKꞨⱭN Aꟻ HIƧ NѦM ꞭIL KΔƧ HIM TU SE IT, FΔꞋ ԐꟻꞋEꞭÛN HU NOƧ HIM ꞭIL T̊ⱭꞋԐKT HIƧ ⱭTԐNꞨⱭN TU IT. HƎꞋ YU AꞋ, PET̊ⱭꞋSⱭN, RÛN T̊ΩN TU Ŧ̊E ΛT̊ꟻⱭꞋTÎƧIИ ѦԎⱭNSE ΛNT̊ HΛꟻ Ŧ̊IS PÜT IN Ŧ̊E EꟻⱭNIИ PѦPⱭꞋƧ.))))

((IN ꞭIГ, SΣꞋ?))

((O, IN Ŧ̊Ɑ ꓘLOB, STAꞋ, PΛL MΛL, ST. ԎѦMƧⱭƧ, EꟻⱭNIИ NYUƧ, STΛNT̊ⱭꞋT̊, ԐKO, ΛNT̊ ԐNE ÛŦ̊ⱭꞋƧ Ŧ̊ΛT ⱭKΣꞋ TU YU.))

((ԐꞋE ꞭԐL, SΣꞋ. ΛNT̊ Ŧ̊IS STON?))

((A, YԐS, Î ꞨΛL KEP Ŧ̊Ɑ STON. ŦΛИK YU. ΛNT̊, Î SѦ, PET̊ⱭꞋSⱭN, ԎÛST BÎ Ɑ ꓘUS AN YΔꞋ ꞭѦ BΛK ΛNT̊ LEꟻ IT HƎꞋ ꞭIŦ̊ ME, FΔꞋ ꞭE MÛST HΛꟻ ꞭÛN TU ꓘIꟻ Ŧ̊IS ԎԐNTⱭLMⱭN IN PLѦS Aꟻ Ŧ̊Ɑ ꞭÛN ꞭIГ YΔꞋ FΛMLE IƧ NΩ T̊ⱭꟻΩꞋIИ.))

ԐN Ŧ̊Ɑ KⱭMIꞨⱭNӞꞋ HΛT̊ ꓘAN, HOMƧ TÜK ÛP Ŧ̊Ɑ STON ΛNT̊ HԐLT̊ IT ⱭꓘԐNST Ŧ̊Ɑ LÎT. ((ITS Ɑ BANE ŦIИ,)) SԐT̊ HE. ((ԎÛST SE HΩ IT ꓘLINTS ΛNT̊ SPAꞋKⱭLƧ. Aꟻ KΔꞋS IT IƧ Ɑ NYUKLƎS ΛNT̊ FOKⱭS Aꟻ KꞋÎM. ԐꟻꞋE ꓘÜT̊ STON IƧ. Ŧ̊Ѧ AꞋ Ŧ̊Ɑ T̊ԐꟻⱭLƧ PԐT BѦTS. IN Ŧ̊Ɑ LAꞋԎⱭꞋ ΛNT̊ ꝌLT̊ⱭꞋ ԎɄLƧ ԐꟻꞋE FΛSԐT MѦ STΛNT̊ FΔꞋ Ɑ BLÜT̊E T̊ET̊. Ŧ̊IS STON IƧ NAT YԐT 20 YƎꞋƧ ꝌLT̊. IT ꞭÛƧ FΩNT̊ IN Ŧ̊Ɑ BΛИKS Aꟻ Ŧ̊E ΛMϴ RIꟻⱭꞋ IN SÛŦ̊ⱭꞋN ГÎNⱭ ΛNT̊ IƧ RⱭMAꞋKⱭBⱭL IN HΛꟻIИ ԐꟻꞋE KΛꞋⱭKTⱭꞋISTIK Aꟻ Ŧ̊Ɑ KAꞋBÛИKⱭL, SѦꟻ Ŧ̊ΛT IT IƧ BLU IN ꞨѦT̊ INSTԐT̊ Aꟻ RUBE RԐT̊. IN SPÎT Aꟻ ITS YUŦ, IT HΛƧ ΔLꞋԐT̊E Ɑ SINⱭSTⱭꞋ HISTⱭꞋE. Ŧ̊ӞꞋ HΛꟻ BEN 2 MΣꞋT̊ⱭꞋƧ, Ɑ ꟻIГꞋƎL ŦꞋOIИ, Ɑ SUⱭSÎT̊, ΛNT̊ ԎԐNꞋⱭL RABⱭꞋEƧ BꞋΔT ⱭBΩT FΔꞋ Ŧ̊Ɑ SѦK Aꟻ Ŧ̊IS 40 ꓘꞋѦN ꞭѦT Aꟻ KꞋISTⱭLÎƧT̊ ГAꞋKꝌL. HU ꞭÜT̊ ŦIИK Ŧ̊ΛT SO PꞋITE Ɑ Tϴ ꞭÜT̊ BE Ɑ PΣꞋꟻѦⱭꞋ TU Ŧ̊Ɑ ꓘΛLOƧ ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ PꞋIƧⱭN? ÎⱭL LAK IT ÛP IN MÎ STꞋΔИ BAKS NΩ ΛNT̊ ԎꞋAP Ɑ LÎN TU Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS TU SѦ ꞭE HΛꟻ IT.))

((U YU ŦIИK Ŧ̊IS MΛN HΔꞋNⱭꞋ IƧ INⱭSⱭNT?))

((Î KΛNAT TԐL.))

((ԐL, Ŧ̊ԐN, T̊U YU IMΛԎⱭN Ŧ̊ΛT Ŧ̊IS ÛŦ̊ⱭꞋ ꞭÛN, HԐNꞋE BѦKⱭꞋ, HΛT̊ ԐNEŦIИ TU T̊U ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ?))

((IT IƧ, Î TIИK, MÛГ MΔꞋ LÎKLE Ŧ̊ΛT HԐNꞋE BѦKⱭꞋ IƧ ΛN ΛBSⱭLUTLE INⱭSⱭNT MΛN, HU HΛT̊ NO ÎT̊Ǝ Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊ ꞭIГ HE ꞭÛƧ KΛꞋEIИ ꞭÛƧ Aꟻ KⱭNSIT̊ⱭꞋⱭBLE MΔꞋ ꟻΛLYU Ŧ̊ΛN IF IT ꞭΣꞋ MѦT̊ Aꟻ SALIT̊ ꓘꝌLT̊. Ŧ̊ΛT, HΩԐꟻⱭꞋ, Î ꞨΛL T̊ⱭTΣꞋMⱭN BÎ Ɑ SIMPⱭL TԐST IF ꞭE HΛꟻ ΛN ΛNSⱭꞋ TU ΩꞋ ⱭT̊ꟻΣꞋT̊ⱭSMⱭNT.))

((ΛNT̊ YU KΛN T̊U NÛŦIИ ⱭNTIL Ŧ̊ԐN?))

((NÛŦIИ.))

((IN Ŧ̊ΛT KѦS Î ꞨΛL KⱭNTINYU MÎ PꞋⱭFԐꞨⱭNⱭL RΩNT̊. BÛT Î ꞨΛL KÛM BΛK IN Ŧ̊E EꟻⱭNIИ ΛT Ŧ̊E ΩꞋ YU HΛꟻ MԐNꞨⱭNT̊, FΔꞋ Î ꞨÜT̊ LÎK TU SE Ŧ̊Ɑ SⱭLUꞨⱭN Aꟻ SO TΛИꓘⱭLT̊ Ɑ BIƧNⱭS.))

((ԐꞋE ꓘLΛT̊ TU SE YU. Î T̊ÎN ΛT 7. Ŧ̊ӞꞋ IƧ Ɑ ꞭÜT̊KAK, Î BⱭLEꟻ. BÎ Ŧ̊Ɑ ꞭѦ, IN ꟻYU Aꟻ RESⱭNT ⱭKΣꞋⱭNSⱭƧ, PⱭꞋHΛPS Î ΔT TU ΛSK MISⱭƧ HÛT̊SⱭN TU IꓘƧΛMⱭN ITS KꞋAP.))

Î HΛT̊ BEN T̊ⱭLѦT̊ ΛT Ɑ KѦS, ΛNT̊ IT ꞭÛƧ Ɑ LIT̊ⱭL AFTⱭꞋ HΛF PΛST 6 ꞭԐN Î FΩNT̊ MÎSԐLF IN BѦKⱭꞋ STꞋET ꞭÛNS MΔꞋ. ΛƧ Î ⱭPꞋOГT Ŧ̊Ɑ HΩS Î SΔ Ɑ TΔL MΛN IN Ɑ SKAГ BANⱭT ꞭIŦ Ɑ KOT ꞭIГ ꞭÛƧ BÛTⱭNT̊ ÛP TO HIƧ ГIN ꞭѦT̊IИ ΩTSÎT̊ IN Ŧ̊Ɑ BꞋÎT SԐME SΣꞋKⱭL ꞭIГ ꞭÛƧ ŦꞋON FꞋÛM Ŧ̊Ɑ FΛNLÎT. ԎÛST ΛƧ Î ⱭꞋÎꟻT̊ Ŧ̊Ɑ T̊ΔꞋ ꞭÛƧ OPⱭNT̊, ΛNT̊ ꞭE ꞭΣꞋ ꞨON ÛP TⱭꓘԐŦ̊ⱭꞋ TU HOMƧⱭƧ RUM.

((MISTⱭꞋ HԐNꞋE BѦKⱭꞋ, Î BⱭLEꟻ,)) SԐT̊ HE, RÎƧIИ FꞋÛM HIƧ AꞋMГӞꞋ ΛNT̊ ꓘꞋETIИ HIƧ ꟻIƧⱭTⱭꞋ ꞭIŦ Ŧ̊E EƧE ӞꞋ Aꟻ ԎENEΛLⱭT̊E ꞭIГ HE KÜT̊ SO RԐT̊ⱭLE ⱭSYUM. ((PꞋѦ, TѦK Ŧ̊IS ГӞꞋ BÎ Ŧ̊Ɑ FÎⱭꞋ, MISTⱭꞋ BѦKⱭꞋ. IT IƧ Ɑ KꝌLT̊ NÎT, ΛNT̊ Î ⱭBƧΣꞋꟻ Ŧ̊ΛT YΔꞋ SΣꞋKYULѦꞨⱭN IƧ MΔꞋ ⱭT̊ΛPTⱭT̊ FΔꞋ SÛMⱭꞋ Ŧ̊ΛN FΔꞋ ꞭINTⱭꞋ. A, ꞭATSⱭN, YU HΛꟻ ԎÛST KÛM ΛT Ŧ̊Ɑ RÎT TÎM. IƧ Ŧ̊ΛT YΛꞋ HΛT MISTⱭꞋ BѦKⱭꞋ?))

((YԐS SΣꞋ, Ŧ̊ΛT IƧ SΣꞋT̊ⱭNLE MÎ HΛT.))

HE ꞭÛƧ Ɑ LAꞋԎ MΛN ꞭIŦ̊ RΩNT̊ⱭT̊ ꞨꝌLT̊ⱭꞋƧ, Ɑ MΛSIꟻ HԐT̊, ΛNT̊ Ɑ BꞋΔT̊, INTԐLⱭԎⱭNT FѦS, SLOPIИ T̊ΩN TU Ɑ PϴNTⱭT̊ BƎꞋT̊ Aꟻ ꓘꞋIƧⱭLT̊ BꞋΩN. TÛГ Aꟻ RԐT̊ IN HIƧ NOƧ ΛNT̊ ГEKS, ꞭIŦ̊ Ɑ SLÎT ГꞋԐMⱭꞋ Aꟻ HIƧ IKSTԐNT̊ⱭT̊ HΛNT̊, RⱭKΔLT̊ HOMƧⱭƧ SΣꞋMÎƧ ΛƧ TU HIƧ HΛBITS. HIƧ RÛSTE BLΛK FꞋAK KOT ꞭÛƧ BÛTⱭNT̊ RÎT ÛP FꞋÛNT, ꞭIŦ̊ HIƧ KALⱭꞋ TΣꞋNT̊ ÛP, ΛNT̊ HIƧ LΛИK RISTS PꞋⱭГꞋUT̊ⱭT̊ FꞋÛM HIƧ SLEꟻƧ ꞭIŦ̊ΩT Ɑ SÎN Aꟻ KÛF ΔꞋ ꞨΣꞋT. HE SPOK IN Ɑ SLO STⱭKAT̊O FΛꞨⱭN, ГUƧIИ HIƧ ꞭΣꞋT̊Ƨ ꞭIŦ̊ KӞꞋ, ΛNT̊ ꓘΛꟻ Ŧ̊E IMPꞋԐꞨⱭN ԎԐNⱭꞋⱭLE Aꟻ Ɑ MΛN Aꟻ LΣꞋNIИ ΛNT̊ LԐT̊ⱭꞋƧ HU HⱭT̊ HΛT̊ IL YUSⱭԎ ΛT Ŧ̊Ɑ HΛNT̊Ƨ Aꟻ FΔꞋГUN.

((E HΛꟻ RⱭTѦNT̊ Ŧ̊EƧ ŦIИƧ FΔꞋ SÛM T̊ѦƧ,)) SԐT̊ HOMƧ, ((BⱭKÛƧ ꞭE IKSPԐKTⱭT̊ TU SE ΛN ⱭT̊ꟻΣꞋT̊ⱭSMⱭNT FꞋÛM YU ꓘIꟻIИ YΔꞋ ⱭԎꞋԐS. Î ΛM ΛT Ɑ LAS TU NO NΩ ꞭÎ YU T̊IT̊ NAT ΛT̊ꟻⱭꞋTÎƧ.))

ΩꞋ ꟻIƧⱭTⱭꞋ ꓘΛꟻ Ɑ RΛŦ̊ⱭꞋ ꞨѦMFѦST LΛF. ((ILIИƧ HΛꟻ NAT BEN SO PLԐNTIFÜL ꞭIŦ̊ ME ΛƧ Ŧ̊Ѧ ꞭÛNS ꞭΣꞋ,)) HE RⱭMAꞋKT. ((Î HΛT̊ NO T̊ΩT Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ ꓘΛИ Aꟻ RÛFS HU ⱭSÛLTⱭT̊ ME HΛT̊ KΛꞋET̊ AF ꞭIŦ̊ BOŦ MÎ HΛT ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊. Î T̊IT̊ NAT KӞꞋ TU SPԐNT̊ MΔꞋ MÛNE IN Ɑ HOPLⱭS ⱭTԐMPT ΛT RⱭKÛꟻⱭꞋIИ Ŧ̊ԐM.))

((ԐꞋE NΛГꞋⱭLE. BÎ Ŧ̊Ɑ ꞭѦ, ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊, ꞭE ꞭΣꞋ KⱭMPԐLT̊ TU ET IT.))

((TU ET IT!)) ΩꞋ ꟻIƧⱭTⱭꞋ HΛF ROƧ FꞋÛM HIƧ ГӞꞋ IN HIƧ IKSÎTMⱭNT.

((YԐS, IT ꞭÜT̊ HΛꟻ BEN Aꟻ NO YUS TU ԐNEꞭÛN HΛT̊ ꞭE NAT T̊ÛN SO. BÛT Î PꞋⱭδYUM Ŧ̊ΛT Ŧ̊IS ÛŦ̊ⱭꞋ ꓘUS ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SÎT̊BΔꞋT̊, ꞭIГ IƧ ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ SѦM ꞭѦT ΛNT̊ PΣꞋFⱭKTLE FꞋԐꞨ, ꞭIL ΛNSⱭꞋ YΔꞋ PΣꞋPⱭS EKꞭⱭLE ꞭԐL?))

((O, SΣꞋT̊ⱭNLE, SΣꞋT̊ⱭNLE,)) ΛNSⱭꞋT̊ MISTⱭꞋ BѦKⱭꞋ ꞭIŦ̊ Ɑ SÎ Aꟻ RⱭLEF.

((Aꟻ KΔꞋS, ꞭE STIL HΛꟻ Ŧ̊Ɑ FԐŦ̊ⱭꞋƧ, LԐꓘƧ, KꞋAP, ΛNT̊ SO AN Aꟻ YΔꞋ ON BΣꞋT̊, SO IF YU ꞭIꞨ –))

Ŧ̊Ɑ MΛN BΣꞋST INTU Ɑ HAꞋT̊E LΛF. ((Ŧ̊Ѧ MÎT BE YUSFÜL TU ME ΛƧ RԐLIKS Aꟻ MÎ ꟻԐNГⱭꞋ,)) SԐT̊ HE, ((BÛT BⱭYANT̊ Ŧ̊ΛT Î KΛN HAꞋT̊LE SE ꞭÛT YUS Ŧ̊Ɑ T̊ISԎԐKT MԐMBꞋⱭ Aꟻ MÎ LѦT ⱭKꞭѦNTⱭNS AꞋ ꓘOIИ TU BE TU ME. NO, SΣꞋ, Î ŦIИK Ŧ̊ΛT, ꞭIŦ̊ YΔꞋ PⱭꞋMIꞨⱭN, Î ꞭIL KⱭNFÎN MÎ ⱭTԐNꞨⱭN TU Ŧ̊E ԐKSⱭLⱭNT BΣꞋT̊ ꞭIГ Î PΣꞋSEꟻ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SÎT̊BΔꞋT̊.))

ΣꞋLAK HOMƧ ꓘLΛNST ꞨAꞋPLE ⱭKꞋAS ΛT ME ꞭIŦ̊ Ɑ SLÎT ꞨꞋÛꓘ Aꟻ HIƧ ꞨꝌLT̊ⱭꞋƧ.

((Ŧ̊ӞꞋ IƧ YΔꞋ HΛT, Ŧ̊ԐN, ΛNT̊ Ŧ̊ӞꞋ IƧ YΔꞋ BΣꞋT̊,)) SԐT̊ HE. ((BÎ Ŧ̊Ɑ ꞭѦ, ꞭÜT̊ IT BΔꞋ YU TU TԐL ME ꞭӞꞋ YU ꓘAT Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ ꞭÛN FꞋÛM? Î ΛM SÛMꞭÛT Aꟻ Ɑ FΩⱭL FΛNSƎꞋ, ΛNT̊ Î HΛꟻ SԐLT̊ⱭM SEN Ɑ BԐT̊ⱭꞋ ꓘꞋON ꓘUS.))

((SΣꞋTⱭNLE, SΣꞋ,)) SԐT̊ BѦKⱭꞋ, HU HΛT̊ RIƧⱭN ΛNT̊ TÛKT HIƧ NYULE ꓘѦNT̊ PꞋAPⱭꞋT̊E ÛNT̊ⱭꞋ HIƧ AꞋM. ((Ŧ̊ӞꞋ AꞋ Ɑ FYU Aꟻ ÛS HU FꞋEKꞭⱭNT Ŧ̊E ΛLF IN, NƎꞋ Ŧ̊Ɑ MYUƧƎM – ꞭE AꞋ TU BE FΩNT̊ IN Ŧ̊Ɑ MYUƧƎM ITSԐLF T̊ΣꞋIИ Ŧ̊Ɑ T̊Ѧ, YU ÛNT̊ⱭꞋSTΛNT̊. Ŧ̊IS YƎꞋ ΩꞋ ꓘÜT̊ HOST, ꞭINT̊ⱭꓘѦT BÎ NѦM, INSTⱭTUT̊ⱭT̊ Ɑ ꓘUS KLÛB, BÎ ꞭIГ, AN KⱭNSIT̊ⱭꞋѦꞨⱭN Aꟻ SÛM FYU PԐNS Ɑ ꞭEK, ꞭE ꞭΣꞋ EГ TU RⱭSEꟻ Ɑ BΣꞋT̊ ΛT KꞋISMⱭS. MÎ PԐNS ꞭΣꞋ T̊ULE PѦT̊, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ RԐST IƧ FⱭMILYⱭꞋ TY YU. Î ΛM MÛГ INT̊ԐT̊ⱭT̊ TU YU, SΣꞋ, FΔꞋ Ɑ SKAГ BANⱭT IƧ FIT̊ⱭT̊ NEŦ̊ⱭꞋ TU MÎ YƎꞋƧ NΔꞋ MÎ ꓘꞋΛꟻⱭT̊E.))

IŦ̊ Ɑ KAMIKⱭL PAMPASⱭT̊E Aꟻ MΛNⱭꞋ HE BΩT̊ SALⱭMLE TU BOŦ Aꟻ ÛS ΛNT̊ STꞋOT̊ AF ⱭPAN HIƧ ꞭѦ.

((SO MÛГ FΔꞋ MISTⱭꞋ HԐNꞋE BѦKⱭꞋ,)) SԐT̊ HOMƧ ꞭԐN HE HΛT̊ KLOƧT̊ Ŧ̊Ɑ T̊ΔꞋ BⱭHÎNT̊ HIM. ((IT IƧ KꞭÎT SΣꞋT̊ⱭN Ŧ̊ΛT HE NOƧ NÛŦIИ ꞭÛT SO ԐꟻⱭꞋ ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ. AꞋ YU HÛИꓘꞋE, ꞭATSⱭN?))

((NAT PⱭꞋTIKYULⱭꞋLE.))

((Ŧ̊ԐN Î SⱭԎԐST Ŧ̊ΛT ꞭE TΣꞋN ΩꞋ T̊INⱭꞋ INTU Ɑ SÛPⱭꞋ ΛNT̊ FALO ÛP Ŧ̊IS KLU ꞭÎⱭL ITS STIL HAT.))

((BÎ ΔL MENƧ.))

IT ꞭÛƧ Ɑ BIT̊ⱭꞋ NÎT, SO ꞭE ԎꞋU AN ΩꞋ ÛLSTⱭꞋƧ ΛNT̊ RΛPT KꞋⱭꟻΛTS ⱭBΩT ΩꞋ ŦꞋOTS. ΩTSÎT̊, Ŧ̊Ɑ STAꞋƧ ꞭΣꞋ ꞨÎNIИ KꝌLT̊LE IN Ɑ KLΩT̊LⱭS SKÎ, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ BꞋԐŦ Aꟻ Ŧ̊Ɑ PΛSⱭꞋƧ BÎ BLU ΩT INTU SMOK LÎK SO MԐNE PISTⱭL ꞨΔTS. ΩꞋ FÜTFΔLƧ RΛИ ΩT KꞋISPLE ΛNT̊ LΩT̊LE ΛƧ ꞭE SꞭÛИ ŦꞋU Ŧ̊Ɑ T̊AKTⱭꞋƧ KΔꞋTⱭꞋ, ꞭIMPꝌL STꞋET, HAꞋLE STꞋET, ΛNT̊ SO ŦꞋU ꞭIꓘMΔꞋ STꞋET INTU AKSFⱭꞋT̊ STꞋET. IN Ɑ KΔꞋTⱭꞋ Aꟻ ΛN ΩꞋ ꞭE ꞭΣꞋ IN BLUMƧBԐꞋE ΛT Ŧ̊E ΛLFⱭ IN, ꞭIГ IƧ Ɑ SMΔL PÛBLIK HΩS ΛT Ŧ̊Ɑ KΔꞋNⱭꞋ Aꟻ ꞭÛN Aꟻ Ŧ̊Ɑ STꞋETS ꞭIГ RÛNƧ T̊ΩN INTU HꝌLBΔꞋN. HOMƧ PÛꞨT OPⱭN Ŧ̊Ɑ T̊ΔꞋ Aꟻ Ŧ̊Ɑ PꞋÎꟻⱭT BAꞋ ΛNT̊ ΔꞋT̊ⱭꞋT̊ 2 ꓘLΛSⱭƧ Aꟻ BƎꞋ FꞋÛM Ŧ̊Ɑ RÛT̊E FѦST, ꞭÎT ѦPꞋⱭNT̊ LΛNT̊LΔꞋT̊.

((YΔꞋ BƎꞋ ꞨÜT̊ BE ԐKSⱭLⱭNT IF IT IƧ ΛƧ ꓘÜT̊ ΛƧ YΔꞋ ꓘES)) SԐT̊ HE.

((MÎ ꓘES!)) Ŧ̊Ɑ MΛN SEMT̊ SⱭPꞋÎƧT̊.

((YԐS. Î ꞭÛƧ SPEKIИ ONLE HΛF ΛN ΩꞋ ⱭꓘO TU MISTⱭꞋ HԐNꞋE BѦKⱭꞋ, HU ꞭÛƧ Ɑ MԐMBⱭꞋ Aꟻ YΔꞋ ꓘUS KLÛB.))

((A! YԐS, Î SE. BÛT YU SE, SΣꞋ, Ŧ̊ԐMƧ NAT ΩꞋ ꓘES.))

((INT̊ET̊! HUƧ, Ŧ̊ԐN?))

((ԐL, Î ꓘAT Ŧ̊Ɑ 2 T̊ÛƧⱭN FꞋÛM Ɑ SѦⱭLƧMⱭN IN KÛꟻⱭNT ꓘAꞋT̊ⱭN.))

((INT̊ET̊? Î NO SÛM Aꟻ Ŧ̊ԐM. IГ ꞭÛƧ IT?))

((BꞋԐKⱭNꞋIԎ IƧ HIƧ NѦM.))

((A! Î T̊ONT NO HIM. ԐL, HƎꞋƧ TU YΔꞋ ꓘÜT̊ HԐLŦ LΛNT̊LΔꞋT̊, ΛNT̊ PꞋASPԐꞋⱭTE TU YΔꞋ HΩS. ÜT̊ NÎT.))

((NΩ FΔꞋ MISTⱭꞋ BꞋԐKⱭNꞋIԎ,)) HE KⱭNTINYUT̊, BÛTⱭNIИ ÛP HIƧ KOT ΛƧ ꞭE KѦM ΩT INTU Ŧ̊Ɑ FꞋASTE ӞꞋ. ((RⱭMԐMBⱭꞋ, ꞭATSⱭN Ŧ̊ΛT Ŧ̊O ꞭE HΛꟻ SO HOMLE Ɑ ŦIИ ΛƧ Ɑ ꓘUS ΛT 1 ԐNT̊ Aꟻ Ŧ̊IS ГѦN, ꞭE HΛꟻ ΛT Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ Ɑ MΛN HU ꞭIL SΣꞋT̊ⱭNLE ꓘԐT 7 YƎꞋƧ PENⱭL SΣꞋꟻⱭTUT̊ ⱭNLԐS ꞭE KΛN ⱭSTΛBLIꞨ HIƧ INⱭSⱭNS. IT IƧ PASⱭBⱭL Ŧ̊ΛT ΩꞋ INKꞭÎⱭꞋE MѦ BÛT KⱭNFΣꞋM HIƧ ꓘILT; BÛT, IN ԐNE KѦS, ꞭE HΛꟻ Ɑ LÎN Aꟻ INꟻԐSTⱭꓘѦꞨⱭN ꞭIГ HΛƧ BEN MIST BÎ Ŧ̊Ɑ PⱭLIS, ΛNT̊ ꞭIГ Ɑ SIИꓘYⱭLⱭꞋ ГΛNS HΛƧ PLѦST IN ΩꞋ HΛNT̊Ƨ. LԐT ÛS FALO IT ΩT TU Ŧ̊Ɑ BIT̊ⱭꞋ ԐNT̊. FѦSⱭƧ TU Ŧ̊Ɑ SΩŦ, Ŧ̊ԐN, ΛNT̊ KꞭIK MAꞋГ!))

E PΛST ⱭKꞋAS HꝌLBΔꞋN, T̊ΩN ԐNT̊ⱭL STꞋET, ΛNT̊ SO ŦꞋU Ɑ ƧIꓘƧΛꓘ Aꟻ SLÛMƧ TU KÛꟻⱭNT ꓘAꞋT̊ⱭN MAꞋKⱭT. ÛNAꟻ Ŧ̊Ɑ LAꞋԎⱭꞋ STΔLƧ BΔꞋ Ŧ̊Ɑ NѦM Aꟻ BԐKNIԎ ⱭPAN IT, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ PꞋⱭPꞋÎⱭT̊ⱭꞋ, Ɑ HΔꞋSE LÜKIИ MΛN, ꞭIŦ̊ Ɑ ꞨAꞋP FѦS ΛNT̊ ГꞋIM SÎT̊ ꞭISKⱭꞋƧ, ꞭÛƧ HԐLPIИ Ɑ Bϴ TU PÜT ÛP Ŧ̊Ɑ ꞨÛT̊ⱭꞋƧ.

((ÜT̊ EꟻNIИ. ITS Ɑ KꝌLT̊ NÎT,)) SԐT̊ HOMƧ.

Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN NAT̊ⱭT̊ ΛNT̊ ꞨAT Ɑ KꞭԐSГⱭNIИ ꓘLΛNS ΛT MÎ KⱭMPΛNYⱭN.

((SꝌLT̊ ΩT Aꟻ ꓘES, Î SE,)) KⱭNTINYUT̊ HOMƧ, PϴNTIИ ΛT Ŧ̊Ɑ BӞꞋ SLΛBƧ Aꟻ MAꞋBⱭL.

((LԐT YU HΛꟻ 500 TⱭMAꞋⱭ MΔꞋNIN.))

((Ŧ̊ΛTS NO ꓘÜT̊.))

((ԐL, Ŧ̊ӞꞋ AꞋ SÛM AN Ŧ̊Ɑ STΔL ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ ꓘΛS FLƎꞋ.))

((A, BÛT Î ꞭÛƧ RԐKⱭMԐNT̊ⱭT̊ TU YU.))

((HU BÎ?))

((Ŧ̊Ɑ LΛNT̊LΔꞋT̊ Aꟻ Ŧ̊E ΛLFⱭ.))

((O, YԐS; Î SԐNT HIM Ɑ KÛPⱭL Aꟻ T̊ÛƧⱭN.))

((FÎN BΣꞋT̊Ƨ Ŧ̊Ѧ ꞭΣꞋ TU. NΩ ꞭӞꞋ T̊IT̊ YU ꓘԐT Ŧ̊ԐM FꞋÛM?))

TU MÎ SⱭꞋPꞋÎƧ, Ŧ̊Ɑ KꞭԐSГⱭN PꞋⱭꟻOKT Ɑ BΣꞋST Aꟻ ΛИꓘⱭꞋ FꞋÛM Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN.

((NΩ, Ŧ̊ԐN, MISTⱭꞋ,)) SԐT̊ HE, ꞭIŦ̊ HIƧ HԐT̊ KAKT ΛNT̊ HIƧ AꞋMƧ ⱭKIMBO, ((ꞭÛT AꞋ YU ԎꞋÎꟻIИ ΛT? LԐTS HΛꟻ IT STꞋѦT, NΩ.))

((ITS STꞋѦT ⱭNÛF. Î ꞨÜT̊ LÎK TU NO HU SꝌLT̊ YU Ŧ̊Ɑ ꓘES ꞭIГ YU SⱭPLÎT̊ TU Ŧ̊E ΛLFⱭ.))

((ԐL Ŧ̊ԐN, Î ꞨANT TԐL YU. SO NΩ!))

((O, IT IƧ Ɑ MΛT̊ⱭꞋ Aꟻ NO IMPΔꞋT̊ⱭNS; BÛT Î T̊ON’T NO ꞭÎ YU ꞨÜT̊ BE SO ꞭΔꞋM OꟻⱭꞋ SÛГ Ɑ ГꞋÎFⱭL.))

((ΔꞋM! YUⱭT̊ BE ΛƧ ꞭΔꞋM, MѦBE, IF YU ꞭΣꞋ ΛƧ PԐSTⱭꞋT̊ ΛƧ Î ΛM. ԐN Î PѦ ꓘÜT̊ MÛNE FΔꞋ Ɑ ꓘÜT̊ AꞋTⱭKⱭL Ŧ̊ӞꞋ ꞨÜT̊ BE ΛN ԐNT̊ Λꟻ Ŧ̊Ɑ BIƧNⱭS; BÛT ITS (ꞭӞꞋ AꞋ Ŧ̊EƧ ꓘES?) ΛNT̊ (HU T̊IT̊ YU SԐL Ŧ̊Ɑ ꓘES TU?) ΛNT̊ (ꞭÛT ꞭIL YU TѦK FΔꞋ Ŧ̊Ɑ ꓘES?) ÛN ꞭÜT̊ ŦIИK Ŧ̊Ѧ ꞭΣꞋ Ŧ̊E ONLE ꓘES IN Ŧ̊Ɑ ꞭΣꞋLT̊, TU HƎꞋ Ŧ̊Ɑ FÛS Ŧ̊ΛT IƧ MѦT̊ OꟻⱭꞋ Ŧ̊ԐM.))

((ԐL, Î HΛꟻ NO KⱭNԐKꞨⱭN ꞭIŦ̊ ԐNE ÛŦ̊ⱭꞋ PEPⱭL HU HΛꟻ BEN MѦKIИ INKꞭÎⱭꞋEƧ,)) SԐT̊ HOMƧ KӞꞋLⱭSLE. ((IF YU ꞭONT TԐL ÛS Ŧ̊Ɑ BԐT IƧ AF, Ŧ̊ΛT IƧ ΔL. BÛT ÎM ΔLꞭѦƧ RԐT̊E TU BΛK MÎ ⱭPINYⱭN AN Ɑ MΛT̊ⱭꞋ Aꟻ FΩLƧ, ΛNT̊ Î HΛꟻ Ɑ ҒÎꟻⱭꞋ AN IT Ŧ̊ΛT Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊ Î ѦT IƧ KÛNГꞋE BꞋԐT̊.))

((ԐL, Ŧ̊ԐN, YUⱭꟻ LAST YΔꞋ ҒÎꟻⱭꞋ, FΔꞋ ITS TΩN BꞋԐT̊,)) SNΛPT Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN.

((ITS NÛŦIИ Aꟻ Ŧ̊Ɑ KÎNT̊.))

((Î SѦ IT IƧ.))

((Î T̊ONT BⱭLEꟻ IT.))

((U YU ŦIИK YU NO MΔꞋ ⱭBΩT FΩLƧ Ŧ̊ΛN Î, HU HΛꟻ HΛNT̊ⱭLT̊ Ŧ̊ԐM ԐꟻⱭꞋ SINS Î ꞭÛƧ Ɑ NIPⱭꞋ? Î TԐL YU, ΔL Ŧ̊OƧ BΣꞋT̊Ƨ Ŧ̊ΛT ꞭԐNT TU Ŧ̊E ΛLFⱭ ꞭΣꞋ TΩN BꞋԐT̊.))

((YUⱭL NԐꟻⱭꞋ PⱭꞋSꞭѦT̊ ME TU BⱭLEꟻ Ŧ̊ΛT.))

((IL YU BԐT, Ŧ̊ԐN?))

((ITS MƎꞋLE TѦKIИ YΔꞋ MÛNE, FΔꞋ Î NO Ŧ̊ΛT Î ΛM RÎT. BÛT ÎⱭL HΛꟻ Ɑ SAꟻꞋⱭN AN ꞭIŦ̊ YU, ԎÛST TU TEГ YU NAT TU BE ABSTINⱭT.))

Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN ГÛKⱭLT̊ ꓘꞋIMLE. ((BꞋIИ ME Ŧ̊Ɑ BÜKS, BIL,)) SԐT̊ HE.

Ŧ̊Ɑ SMΔL Bϴ BꞋΔT RΩNT̊ Ɑ SMΔL ŦIN ꟻALYUM ΛNT̊ Ɑ ꓘꞋѦT ꓘꞋEƧE BΛKT ꞭÛN, LѦIИ Ŧ̊ԐM ΩT TⱭꓘԐŦ̊ⱭꞋ BⱭNEŦ Ŧ̊Ɑ HΛИIИ LΛMP.

((NΩ Ŧ̊ԐN, MISTⱭꞋ KΔKꞨΔꞋ,)) SԐT̊ Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN, ((Î ŦΔT Ŧ̊ΛT Î ꞭÛƧ ΩT Aꟻ ꓘES, BÛT BⱭFΔꞋ Î FINⱭꞨ YUⱭL FÎNT̊ Ŧ̊ΛT Ŧ̊ӞꞋ IƧ STIL ꞭÛN LԐFT IN MÎ ꞨAP. YU SE Ŧ̊IS LIT̊ⱭL BÜK?))

((ԐL?))

((Ŧ̊ΛTS Ŧ̊Ɑ LIST Aꟻ Ŧ̊Ɑ FOK FꞋÛM HUM Î BÎ. U YU SE? ԐL, Ŧ̊ԐN, HƎꞋ AN Ŧ̊IS PѦԎ AꞋ Ŧ̊Ɑ KÛNГꞋE FOK, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ NÛMBⱭꞋƧ ΛFTⱭꞋ Ŧ̊ӞꞋ NѦMƧ AꞋ ꞭӞꞋ Ŧ̊ӞꞋ ⱭKΩNTS AꞋ IN Ŧ̊Ɑ BIꓘ LԐԎⱭꞋ. NΩ, Ŧ̊ԐN! YU SE Ŧ̊IS ÛŦ̊ⱭꞋ PѦԎ IN RԐT̊ IИK? ԐL, Ŧ̊ΛT IƧ Ɑ LIST Aꟻ MÎ TΩN SⱭPLÎⱭꞋƧ. NΩ, LÜK ΛT Ŧ̊ΛT ŦΣꞋD NѦM. ԎÛST RET̊ IT ΩT TU ME.))

((MISⱭƧ OKꞨAT, 117, BꞋIKSTⱭN ROT̊ – 249,)) RԐT̊ HOMƧ.

((KꞭÎT SO. NΩ TΣꞋN ÛP Ŧ̊ΛT LԐԎⱭꞋ.))

HOMƧ TΣꞋNT̊ TU Ŧ̊Ɑ PѦԎ INT̊ⱭKѦT̊ⱭT̊. ((HƎꞋ YU AꞋ, (MISⱭƧ OKꞨAT, 117, BꞋIKSTⱭN ROT̊, Ԑꓘ ΛNT̊ PALГꞋE SⱭPLÎⱭꞋ.) ))

((NΩ, Ŧ̊ԐN, ꞭÛTS Ŧ̊Ɑ LΛST ԐNГꞋE?))

((ⱭSԐMBⱭꞋ 22. 24 ꓘES ΛT 7S. SIKSŦ.))

((KꞭÎT SO. Ŧ̊ӞꞋ YU AꞋ. ΛN ÛNT̊ⱭꞋNEŦ?))

(( (SꝌLT̊ TU MISTⱭꞋ ꞭINT̊ⱭꓘѦT Aꟻ Ŧ̊E ΛLFⱭ, ΛT 12S) ))

((ÛT HΛꟻ YU TU SѦ NΩ?))

ΣꞋLAK HOMƧ LÜKT T̊EPLE ꞨⱭꓘꞋINT̊. HE ԎꞋU Ɑ FYU SAꟻꞋⱭNƧ FꞋÛM HIƧ PAKⱭT ΛNT̊ ŦꞋU Ŧ̊ԐM T̊ΩN ⱭPAN Ŧ̊Ɑ SLΛB, TΣꞋNIИ ⱭꞭѦ ꞭIŦ̊ Ŧ̊E ӞꞋ Aꟻ Ɑ MΛN HUƧ T̊ISꓘÛST IƧ TU T̊EP FΔꞋ ꞭΣꞋT̊Ƨ. FYU YAꞋT̊Ƨ AF HE STAPT ÛNT̊ⱭꞋ Ɑ LΛMP POST ΛNT̊ LΛFT IN Ŧ̊Ɑ HAꞋTE, NϴƧLⱭS FΛꞨⱭN ꞭIГ ꞭÛƧ PⱭKYULƎꞋ TU HIM.

((ԐN YU SE Ɑ MΛN ꞭIŦ̊ ꞭISKⱭꞋƧ Aꟻ Ŧ̊ΛT KÛT ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ (PIИK ÛN) PꞋⱭГꞋUT̊IИ ΩT Aꟻ HIƧ PAKⱭT, YU KΛN ΔLꞭѦƧ ԎꞋΔ HIM BÎ Ɑ BԐT,)) SԐT̊ HE. ((Î T̊ƎꞋ SѦ Ŧ̊ΛT IF Î HΛT̊ PÜT £100 T̊ΩN IN FꞋÛNT Aꟻ HIM, Ŧ̊ΛT MΛN ꞭÜT̊ NAT HΛꟻ ꓘIꟻⱭN ME SÛГ KⱭMPLET INFⱭꞋMѦꞨⱭN ΛƧ ꞭÛƧ ԎꞋΔN FꞋÛM HIM BÎ Ŧ̊E ÎT̊Ǝ Ŧ̊ΛT HE ꞭÛƧ T̊UIИ ME AN Ɑ ꞭѦԎⱭꞋ. ԐL, ꞭATSⱭN, ꞭE AꞋ, Î FΛNSE, NƎꞋIИ Ŧ̊E ԐNT̊ Aꟻ ΩꞋ KꞭԐST, ΛNT̊ Ŧ̊E ONLE PϴNT ꞭIГ RⱭMѦNƧ TU BE T̊ⱭTΣꞋMⱭNT̊ IƧ ꞭԐŦ̊ⱭꞋ ꞭE ꞨÜT̊ ꓘO AN TU Ŧ̊IS MISⱭƧ OKꞨAT TⱭNÎT, ΔꞋ ꞭԐŦ̊ⱭꞋ ꞭE ꞨÜT̊ RⱭƧΣꞋꟻ IT FΔꞋ TⱭMAꞋO. IT IƧ KLƎꞋ FꞋÛM ꞭÛT Ŧ̊ΛT SΣꞋLE FΛLO SԐT̊ Ŧ̊ΛT Ŧ̊ӞꞋ AꞋ ÛŦ̊ⱭꞋƧ BⱭSÎT̊Ƨ ΩꞋSԐLꟻƧ HU AꞋ ΛИꞨⱭS ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ, ΛNT̊ Î ꞨÜT̊ –))

HIƧ RⱭMAꞋKS ꞭΣꞋ SÛT̊ⱭNLE KÛT ꞨΔꞋT BÎ Ɑ LΩT̊ HÛBÛB ꞭIГ BꞋOK ΩT FꞋÛM Ŧ̊Ɑ STΔL ꞭIГ ꞭE HΛT̊ ԎÛST LԐFT. TΣꞋNIИ RΩNT̊ ꞭE SΔ Ɑ LIT̊ⱭL RΛT FѦST FԐLO STΛNT̊IИ IN Ŧ̊Ɑ SԐNTⱭꞋ Λꟻ Ŧ̊Ɑ SΣꞋKⱭL Λꟻ YԐLO LÎT ꞭIГ ꞭÛƧ ŦꞋON BÎ Ŧ̊Ɑ SꞭIИIИ LΛMP, ꞭÎⱭL BꞋԐKⱭNꞋIԎ, Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN, FꞋѦMT̊ IN Ŧ̊Ɑ T̊ΔꞋ Aꟻ HIƧ STΔL, ꞭÛƧ ꞨѦKIИ HIƧ FISTS FƎꞋSLE ΛT Ŧ̊Ɑ KꞋINԎIИ FIꓘⱭꞋ.

((Îꟻ HΛT̊ ⱭNÛF Aꟻ YU ΛN YΔꞋ ꓘES,)) HE ꞨΩT̊ⱭT̊. ((Î ꞭIꞨ YU ꞭΣꞋ ΔL Ŧ̊Ɑ T̊ԐꟻⱭL TⱭꓘԐŦ̊ⱭꞋ. IF YU KÛM PԐSTⱭꞋIN ME ԐNE MΔꞋ ꞭIŦ̊ YΔꞋ SILE TΔK ÎⱭL SԐT Ŧ̊Ɑ T̊Aꓘ ΛT YU. YU BꞋIИ MISⱭƧ OKꞨAT HƎꞋ ΛNT̊ ÎⱭL ΛNSⱭꞋ HΣꞋ, BÛT ꞭÛT HΛꟻ YU TU T̊U ꞭIŦ̊ IT? IT̊ Î BÎ Ŧ̊Ɑ ꓘES AF YU?))

((NO; BÛT 1 Aꟻ Ŧ̊ԐM ꞭÛƧ MÎN ΔL Ŧ̊Ɑ SѦM,)) ꞭÎNT̊ Ŧ̊Ɑ LIT̊ⱭL MΛN.

((ԐL, Ŧ̊ԐN, ΛSK MISⱭƧ OKꞨAT FΔꞋ IT))

((E TꝌLT̊ ME TU ΛSK YU.))

((ԐL, YU KΛN ΛSK Ŧ̊Ɑ KIИ Aꟻ PꞋUƧƎ, FΔꞋ ΔL Î KӞꞋ. Îꟻ HΛT̊ ⱭNÛF Aꟻ IT. ԐT ΩT Aꟻ Ŧ̊IS!)) HE RÛꞨT FƎꞋSLE FΔꞋꞭⱭꞋT̊, ΛNT̊ Ŧ̊E INKꞭÎⱭꞋⱭꞋ FLIT̊ⱭT̊ ⱭꞭѦ INTU Ŧ̊Ɑ T̊AꞋKNⱭS.

((HA! Ŧ̊IS MѦ SѦꟻ ÛS Ɑ ꟻIƧⱭT TU BꞋIKSTⱭN ROT̊,)) ꞭISPⱭꞋT̊ HOMƧ. ((KÛM ꞭIŦ̊ ME, ΛNT̊ ꞭE ꞭIL SE ꞭÛT IƧ TU BE MѦT̊ Aꟻ Ŧ̊IS FԐLO.)) STꞋÎT̊IИ ŦꞋU Ŧ̊Ɑ SKΛT̊ⱭꞋT̊ NATS Aꟻ PEPⱭL HU LΩNԎT̊ RΩNT̊ Ŧ̊Ɑ FLӞꞋIИ STΔLƧ, MÎ KⱭMPΛNYⱭN SPET̊ⱭLE OꟻⱭꞋTÜK Ŧ̊Ɑ LIT̊ⱭL MΛN ΛNT̊ TÛГT HIM AN Ŧ̊Ɑ ꞨꝌLT̊ⱭꞋ. HE SPꞋΛИ RΩNT̊, ΛNT̊ Î KÜT̊ SE IN Ŧ̊Ɑ ꓘΛS LÎT Ŧ̊ΛT ԐꟻꞋE ꟻԐSTⱭԎ Aꟻ KÛLⱭꞋ HΛT̊ BEN ԎꞋIꟻⱭN FꞋÛM HIƧ FѦS.

((HU AꞋ YU, Ŧ̊ԐN? ÛT T̊U YU ꞭANT?)) HE ΛSKT IN Ɑ KꞭѦꟻⱭꞋIИ ꟻϴS.

((YU ꞭIL IKSKYUƧ ME,)) SԐT̊ HOMƧ BLΛNT̊LE, ((BÛT Î KÜT̊ NAT HԐLP OꟻⱭꞋHƎꞋIИ Ŧ̊Ɑ KꞭԐSГⱭNƧ ꞭIГ YU PÜT TU Ŧ̊Ɑ SѦⱭLƧMⱭN ԎÛST NΩ. Î ŦIИK Ŧ̊ΛT Î KÜT̊ BE Aꟻ ⱭSISTⱭNS TU YU.))

((YU? HU AꞋ YU? HΩ KÜT̊ YU NO ԐNEŦIИ Aꟻ Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ?))

((MÎ NѦM IƧ ꞨΣꞋLAK HOMƧ. IT IƧ MÎ BIƧNⱭS TU NO ꞭÛT ÛŦ̊ⱭꞋ PEPⱭL T̊ONT NO.))

((BÛT YU KΛN NO NÛŦIИ Aꟻ Ŧ̊IS?))

((IKSYUƧ ME, Î NO ԐꟻꞋEŦIИ Aꟻ IT. YU AꞋ INT̊ԐꟻⱭꞋIИ TU ГꞋѦS SÛM ꓘES ꞭIГ ꞭΣꞋ SꝌLT̊ BÎ MISⱭƧ OKꞨAT, Aꟻ BꞋIKSTⱭN ROT̊, TU Ɑ SѦⱭLƧMⱭN NѦMT̊ BꞋԐKⱭNꞋIԎ, BÎ HIM IN TΣꞋN TU MISTⱭꞋ ꞭINT̊ⱭꓘѦT, Aꟻ Ŧ̊E ΛLFⱭ, ΛNT̊ BÎ HIM TU HIƧ KLÛB, Aꟻ ꞭIГ HԐNꞋE BѦKⱭꞋ IS Ɑ MԐMBⱭꞋ.))

((O, SΣꞋ, YU AꞋ Ŧ̊Ɑ ꟻԐꞋE MΛN HUM Î HΛꟻ LΔИT̊ TU MET,)) KꞋÎT̊ Ŧ̊Ɑ LIT̊ⱭL FԐLO ꞭIŦ̊ ΩTSГꞋԐГT HΛNT̊Ƨ ΛNT̊ KꞭIꟻⱭꞋIИ FIИꓘⱭꞋƧ. ((Î KΛN HAꞋT̊LE IKSPLѦN HΩ INГꞋⱭSTⱭT̊ Î ΛM IN Ŧ̊IS MΛT̊ⱭꞋ.))

ΣꞋLAK HOMƧ HѦⱭLT̊ Ɑ 4 ꞭƎLⱭꞋ ꞭIГ ꞭÛƧ PΛSIИ. ((IN Ŧ̊ΛT KѦS ꞭE HΛT̊ BԐTⱭꞋ T̊ISKÛS IT IN Ɑ KOƧE RUM RΛŦ̊ⱭꞋ Ŧ̊ΛN IN Ŧ̊IS ꞭINT̊ SꞭԐPT MAꞋKⱭT PLѦS,)) SԐT̊ HE. ((BÛT PꞋѦ TԐL ME, BⱭFΔꞋ ꞭE ꓘO FAꞋŦ̊ⱭꞋ, HU IƧ IT Ŧ̊ΛT Î HΛꟻ Ŧ̊Ɑ PLԐδⱭꞋ Aꟻ ⱭSISTIИ?))

Ŧ̊Ɑ MΛN HԐSⱭTѦT̊ⱭT̊ FΔꞋ ΛN INSTⱭNT. ((MÎ NѦM IƧ ԎAN RABINSⱭN,)) HE ΛNSⱭꞋT̊ ꞭIŦ̊ Ɑ SÎT̊LΔИ ꓘLΛNS.

((NO, NO; Ŧ̊Ɑ RƎL NѦM,)) SԐT̊ HOMƧ SꞭETLE. ((IT IƧ ΔLꞭѦƧ ΔKꞭⱭꞋT̊ T̊UIИ BIƧNⱭS ꞭIŦ̊ ΛN ѦLƎS.))

FLÛꞨ SPꞋΛИ TU Ŧ̊Ɑ ꞭÎT ГEKS Aꟻ Ŧ̊Ɑ STꞋѦNⱭꞋ. ((ԐL Ŧ̊ԐN,)) SԐT̊ HE, ((MÎ RƎL NѦM IƧ ԎѦMƧ RÎT̊ⱭꞋ.))

((PꞋⱭSÎSLE SO. HԐT̊ ⱭTԐNT̊ⱭNT ΛT Ŧ̊Ɑ HOTԐL KAƧMⱭPALⱭTⱭN. PꞋѦ STԐP INTU Ŧ̊Ɑ KΛB, ΛNT̊ Î ꞨΛL SUN BE ѦBⱭL TU TԐL YU ԐꟻꞋEŦIИ ꞭIГ YU ꞭÜT̊ ꞭIꞨ TU NO.))

Ŧ̊Ɑ LIT̊ⱭL MΛN STÜT̊ ꓘLΛNSIИ FꞋÛM ꞭÛN TU Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ Aꟻ ÛS ꞭIŦ̊ HΛF FꞋÎT̊ⱭNT̊, HΛF HOPFÜL ÎƧ, ΛƧ ꞭÛN HU IƧ NAT ꞨΔꞋ ꞭԐŦ̊ⱭꞋ HE IƧ AN Ŧ̊Ɑ ꟻΣꞋԎ Aꟻ Ɑ ꞭINT̊FΔL ΔꞋ Aꟻ Ɑ KⱭTΛSГꞋⱭFE. Ŧ̊ԐN HE STԐPT INTU Ŧ̊Ɑ KΛB, ΛNT̊ IN HΛF ΛN ΩꞋ ꞭE ꞭΣꞋ BΛK IN Ŧ̊Ɑ SITIИ RUM ΛT BѦKⱭꞋ STꞋET. NÛŦIИ HΛT̊ BEN SԐT̊ T̊ΣꞋIИ ΩꞋ ԎꞋÎꟻ, BÛT Ŧ̊Ɑ HÎ, ŦIN BꞋEŦ̊IИ Aꟻ ΩꞋ NYU KⱭMPΛNYⱭN, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ KLASPIИƧ ΛNT̊ ÛNKLASPIИƧ Aꟻ HIƧ HΛNT̊Ƨ, SPOK Aꟻ Ŧ̊Ɑ NΣꞋꟻⱭS TԐNꞨⱭN ꞭIŦ̊IN HIM.

((HƎꞋ ꞭE AꞋ!)) SԐT̊ HOMƧ ГƎꞋⱭLE ΛƧ ꞭE FÎⱭLT̊ INTU Ŧ̊Ɑ RUM. ((Ŧ̊Ɑ FÎⱭꞋ LÜKS ꟻԐꞋE SEƧⱭNⱭBⱭL IN Ŧ̊IS ꞭԐŦ̊ⱭꞋ. YU LÜK KꝌLT̊, MISTⱭꞋ RÎT̊ⱭꞋ. PꞋѦ TѦK Ŧ̊Ɑ BΛSKⱭT ГӞꞋ. Î ꞭIL ԎÛST PÜT AN MÎ SLIPⱭꞋƧ BⱭFΔꞋ ꞭE SԐT̊ⱭL Ŧ̊IS LIT̊ⱭL MΛT̊ⱭꞋ Aꟻ YΔꞋƧ. NΩ, Ŧ̊ԐN! YU ꞭANT TU NO ꞭÛT BⱭKѦM Aꟻ Ŧ̊OS ꓘES?))

((YԐS, SΣꞋ.))

((ΔꞋ RΛŦ̊ⱭꞋ, Î FΛNSE, Aꟻ Ŧ̊ΛT ꓘUS. IT ꞭÛƧ 1 BΣꞋT̊, Î IMΛԎⱭN IN ꞭIГ YU ꞭΣꞋ INTⱭꞋԐSTⱭT̊ – ꞭÎT, ꞭIŦ̊ Ɑ BLΛK BAꞋ ⱭKꞋAƧ Ŧ̊Ɑ TѦⱭL.))

RÎT̊ⱭꞋ KꞭIꟻⱭꞋT̊ ꞭIŦ̊ IMOꞨⱭN. ((O, SΣꞋ,)) HE KꞋÎT̊, ((KΛN YU TԐL ME ꞭӞꞋ IT ꞭԐNT TU?))

((IT KѦM HƎꞋ.))

((HƎꞋ?))

((YԐS, ΛNT̊ Ɑ MOST RⱭMAꞋKⱭBⱭL BΣꞋT̊ IT PꞋUꟻT̊. Î T̊ONT ꞭÛNT̊ⱭꞋ Ŧ̊ΛT YU ꞨÜT̊ TѦK ΛN INTⱭꞋԐST IN IT. IT LѦT̊ ΛN Ԑꓘ ΛFTⱭꞋ IT ꞭÛƧ T̊ԐT̊ – Ŧ̊Ɑ BANƎST, BꞋÎT̊ⱭST LIT̊ⱭL BLU Ԑꓘ Ŧ̊ΛT ꞭÛƧ SEN. Î HΛꟻ IT HƎꞋ IN MÎ MYUƧƎM.))

ΩꞋ ꟻIƧⱭTⱭꞋ STΛꓘⱭꞋT̊ TU HIƧ FET ΛNT̊ KLÛГT Ŧ̊Ɑ MΛNTⱭLPES ꞭIŦ̊ HIƧ RÎT HΛNT̊. HOMƧ ÛNLAKT HIƧ STꞋΔИ BAKS ΛNT̊ HԐLT̊ ÛP Ŧ̊Ɑ BLU KAꞋBÛИKⱭL, ꞭIГ ꞨAN ΩT LÎK Ɑ STAꞋ, ꞭIŦ̊ Ɑ KꝌLT̊, BꞋILYⱭNT, MԐNE PϴNTⱭT̊ RѦT̊ƎNS. RÎT̊ⱭꞋ STÜT̊ ꓘLƎꞋIИ ꞭIŦ̊ Ɑ ԎꞋΔN FѦS, ÛNSΣꞋT̊ⱭN ꞭԐŦ̊ⱭꞋ TU KLѦM ΔꞋ TU T̊ISON IT.

((Ŧ̊Ɑ ꓘѦMƧ ÛP, RÎT̊ⱭꞋ,)) SԐT̊ HOMƧ KꞭÎⱭTLE. ((HꝌLT̊ ÛP, MΛN, ΔꞋ YUⱭL BE INTU Ŧ̊Ɑ FÎⱭꞋ! Iꟻ HIM ΛN AꞋM BΛK INTU HIƧ ГӞꞋ, ꞭATSⱭN. HEƧ NAT ꓘAT BLÛT̊ ⱭNÛF TU ꓘO IN FΔꞋ FΛLⱭNE ꞭIŦ̊ IMPYUNⱭT̊E. Iꟻ HIM Ɑ T̊ΛꞨ Aꟻ BꞋΛNT̊E. SO! NΩ HE LÜKS Ɑ LIT̊ⱭL MΔꞋ HYUMⱭN. ÛT Ɑ ꞨꞋIMP IT IƧ, TU BE ꞨΔꞋ!))

FΔꞋ Ɑ MOMⱭNT HE HΛT̊ STΛꓘⱭꞋT̊ ΛNT̊ NƎꞋLE FΔLⱭN, BÛT Ŧ̊Ɑ BꞋΛNT̊E BꞋΔT Ɑ TINԎ Aꟻ KÛLⱭꞋ INTU HIƧ ГEKS, ΛNT̊ HE SΛT STƎꞋIИ ꞭIŦ̊ FꞋÎT̊ⱭNT̊ ÎƧ ΛT HIƧ ⱭKYUƧⱭꞋ.

((Î HΛꟻ ΔLMOST ԐꟻꞋE LIИK IN MÎ HΛNT̊Ƨ, ΛNT̊ ΔL Ŧ̊Ɑ PꞋUFS ꞭIГ Î PASⱭBLE NET̊, SO Ŧ̊ӞꞋ IƧ LIT̊ⱭL ꞭIГ YU NET̊ TU TԐL ME. STIL, Ŧ̊ΛT LIT̊ⱭL MѦ ΛƧ ꞭԐL BE KLƎꞋT̊ ÛP TU MѦK Ŧ̊Ɑ KѦS KⱭMPLET. YU HΛT̊ HΣꞋT̊, RÎT̊ⱭꞋ, Aꟻ Ŧ̊IS BLU STON Aꟻ Ŧ̊Ɑ KΩNTԐS Aꟻ MΔꞋKⱭꞋƧ?))

((IT ꞭÛƧ KΛŦꞋIN KÜSⱭK HU TꝌLT̊ ME Aꟻ IT,)) SԐT̊ HE IN Ɑ KꞋΛKLIИ ꟻϴS.

((Î SE – HΣꞋ LѦT̊EꞨIPS ꞭѦT̊IИ MѦT̊. ԐL, Ŧ̊Ɑ TԐMPTѦꞨⱭN Aꟻ SÛT̊ⱭN ꞭԐLŦ SO EƧⱭLE ⱭKꞭÎⱭꞋT̊ ꞭÛƧ TU MÛГ FΔꞋ YU, ΛƧ IT HΛƧ BEN FΔꞋ BԐT̊ⱭꞋ MԐN BⱭFΔꞋ YU; BÛT YU ꞭΣꞋ NAT ꟻԐꞋE SKꞋUPYⱭLⱭS IN Ŧ̊Ɑ MENƧ YUƧT̊. IT SEMƧ TU ME, RÎT̊ⱭꞋ, Ŧ̊ΛT Ŧ̊ӞꞋ IƧ Ŧ̊Ɑ MѦKIИ Aꟻ Ɑ ꟻԐꞋE PꞋIT̊E ꟻILⱭN IN YU. YU NYU Ŧ̊ΛT Ŧ̊IS MΛN HΔꞋNⱭꞋ, Ŧ̊Ɑ PLÛMⱭꞋ, HΛT̊ BEN KⱭNSΣꞋNT̊ IN SÛM SÛГ MΛT̊ⱭꞋ BⱭFΔꞋ, ΛNT̊ Ŧ̊ΛT SⱭSPIꞨⱭN ꞭÜT̊ RԐST Ŧ̊Ɑ MΔꞋ RԐT̊ⱭLE AN HIM. ÛT T̊IT̊ YU T̊U, Ŧ̊ԐN? YU MѦT̊ SÛM SMΔL ԎAB IN MÎ LѦT̊EƧ RUM – YU ΛNT̊ YΔꞋ KⱭNFԐT̊ⱭꞋⱭT KÜSⱭK – ΛNT̊ YU MΛNⱭԎT̊ Ŧ̊ΛT HE ꞨÜT̊ BE Ŧ̊Ɑ MΛN SԐNT FΔꞋ. Ŧ̊ԐN, ꞭԐN HE HΛT̊ LԐFT, YU RÎFⱭLT̊ Ŧ̊Ɑ ԎɄⱭL KѦS, RѦƧT̊ Ŧ̊E ⱭLAꞋM, ΛNT̊ HΛT̊ Ŧ̊IS ÛNFΔꞋГUNⱭT MΛN ⱭꞋԐSTⱭT̊. YU Ŧ̊ԐN –))

RÎT̊ⱭꞋ ŦꞋU HIMSԐLF T̊ΩN SÛT̊ⱭNLE ⱭPAN Ŧ̊Ɑ RÛꓘ ΛNT̊ KLÛГT ΛT MÎ KⱭMPΛNYⱭNƧ NEƧ. ((FΔꞋ ꓘΔT̊Ƨ SѦK, HΛꟻ MΣꞋSE!)) HE ꞨꞋEKT. ((ŦIИK Aꟻ MÎ T̊ƎꞋ FAŦ̊ⱭꞋ! Aꟻ MÎ T̊ƎꞋ MÛŦ̊ⱭꞋ! IT ꞭÜT̊ BꞋѦK Ŧ̊ӞꞋ HAꞋTS! Î NԐꟻⱭꞋ ꞭԐNT RΔИ BⱭFΔꞋ! Î NԐꟻⱭꞋ ꞭIL ⱭꓘԐN. Î SꞭӞꞋ IT. ÎⱭL SꞭӞꞋ IT AN Ɑ BÎBⱭL. O, T̊ONT BꞋIИ IT TU KΔꞋT! FΔꞋ KꞋÎSTS SѦK, T̊ONT!))

((ԐT BΛK IN YΔꞋ ГӞꞋ!)) SԐT̊ HOMƧ STΣꞋNLE. ((IT IƧ ꟻԐꞋE ꞭԐL TU KꞋINԎ ΛNT̊ KꞋΔL NΩ, BÛT YU ŦΔT LIT̊ⱭL ⱭNÛF Aꟻ Ŧ̊IS PΔꞋ HΔꞋNⱭꞋ IN Ŧ̊Ɑ T̊AK FΔꞋ Ɑ KꞋÎM Aꟻ ꞭIГ HE NYU NÛŦIИ.))

((Î ꞭIL FLÎ, MISTⱭꞋ HOMƧ. Î ꞭIL LEꟻ Ŧ̊Ɑ KÛNГꞋE, SΣꞋ. Ŧ̊ԐN Ŧ̊Ɑ ГAꞋԎ ⱭꓘԐNST HIM ꞭIL BꞋѦK T̊ΩN.))

((HÛM! E ꞭIL TΔK ⱭBΩT Ŧ̊ΛT. ΛNT̊ NΩ LԐT ÛS HƎꞋ Ɑ ГꞋU ⱭKΩNT Aꟻ Ŧ̊Ɑ NԐKST ΛKT.  HΩ KѦM Ŧ̊Ɑ STON INTU Ŧ̊Ɑ ꓘUS, ΛNT̊ HΩ KѦM Ŧ̊Ɑ ꓘUS INTU Ŧ̊E OPⱭN MAꞋKⱭT? TԐL ÛS Ŧ̊Ɑ ГꞋUŦ, FΔꞋ Ŧ̊ӞꞋ LÎƧ YΔꞋ ONLE SѦFTE.))

RÎT̊ⱭꞋ PΛST HIƧ TÛИ OꟻⱭꞋ HIƧ PAꞋГT LIPS. ((Î ꞭIL TԐL YU IT ԎÛST ΛƧ IT HΛPⱭNT̊, SΣꞋ,)) SԐT̊ HE. ((ԐN HΔꞋNⱭꞋ HΛT̊ BEN ⱭꞋԐSTⱭT̊, IT SEMT̊ TU ME Ŧ̊ΛT IT ꞭÜT̊ BE BԐST FΔꞋ ME TU ꓘԐT ⱭꞭѦ ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ STON ΛT ꞭÛNS, FΔꞋ Î T̊IT̊ NAT NO ΛT ꞭÛT MOMⱭNT Ŧ̊Ɑ PⱭLES MÎT NAT TѦK IT INTU Ŧ̊ӞꞋ HԐT̊Ƨ TU SΣꞋГ ME ΛNT̊ MÎ RUM. Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ NO PLΛS ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ HOTԐL ꞭӞꞋ IT ꞭÜT̊ BE SѦF. Î ꞭԐNT ΩT, ΛƧ IF AN SÛM KⱭMIꞨⱭN, ΛNT̊ Î MѦT̊ FΔꞋ MÎ SISTⱭꞋƧ HΩS. ꞨE HΛT̊ MΛꞋET̊ Ɑ MΛN NѦMT̊ OKꞨAT, ΛNT̊ LIꟻT̊ AN BꞋIKSTⱭN ROT̊, ꞭӞꞋ ꞨE FΛT̊ⱭNT̊ FΩLƧ FΔꞋ Ŧ̊Ɑ MAꞋKⱭT. ΔL Ŧ̊Ɑ ꞭѦ Ŧ̊ӞꞋ ԐꟻꞋE MΛN SEMT̊ TU ME TU BE Ɑ PⱭLESMⱭN ΔꞋ Ɑ T̊ⱭTԐKT̊Iꟻ; ΛNT̊, FΔꞋ ΔL Ŧ̊ΛT IT ꞭÛƧ Ɑ KꝌLT̊ NÎT, Ŧ̊Ɑ SꞭԐT ꞭÛƧ PΔꞋIИ T̊ΩN MÎ FѦS BⱭFΔꞋ Î KѦM TU Ŧ̊Ɑ BꞋIKSTⱭN ROT̊. MÎ SISTⱭꞋ ΛSKT ME ꞭÛT ꞭÛƧ Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ, ΛNT̊ ꞭÎ Î ꞭÛƧ SO PѦⱭL; BÛT Î TꝌLT̊ HΣꞋ Ŧ̊ΛT Î HΛT̊ BEN ÛPSԐT BÎ Ŧ̊Ɑ ԎɄⱭL RABⱭꞋE ΛT Ŧ̊Ɑ HOTԐL. Ŧ̊ԐN Î ꞭԐNT INTU Ŧ̊Ɑ BΛKYAꞋT̊ ΛNT̊ SMOKT Ɑ PÎP ΛNT̊ ꞭÛNT̊ⱭꞋT̊ ꞭÛT IT ꞭÜT̊ BE BԐST TU T̊U.

((Î HΛT̊ Ɑ FꞋԐNT̊ ꞭÛNS KΔLT̊ MΔT̊ƧLE, HU ꞭԐNT TU Ŧ̊Ɑ BΛT̊, ΛNT̊ HΛƧ ԎÛST BEN SΣꞋꟻIИ HIƧ TÎM IN PԐNTⱭNꟻIL. ÛN T̊Ѧ HE HΛT̊ MԐT ME, ΛNT̊ FԐL INTU TΔK ⱭBΩT Ŧ̊Ɑ ꞭѦƧ Aꟻ ŦEꟻƧ, ΛNT̊ HΩ Ŧ̊Ѧ ꓘԐT RIT̊ Aꟻ ŦIИƧ Ŧ̊Ѧ STꝌL. Î NYU Ŧ̊ΛT HE ꞭÜT̊ BE ГꞋU TU ME, FΔꞋ Î NYU ꞭÛN ΔꞋ TU ŦIИƧ ⱭBΩT HIM; SO Î MѦT̊ ÛP MÎ MÎNT̊ TU ꓘO RÎT AN TU KILBΣꞋN, ꞭӞꞋ HE LIꟻT̊, ΛNT̊ TѦK HIM INTU MÎ KANFⱭT̊ⱭNS. HE ꞭÜT̊ ꞨO ME HΩ TU TΣꞋN Ŧ̊Ɑ STON INTU MÛNE. BÛT HΩ TU ꓘԐT TU HIM IN SѦFTE? Î ŦΔT Aꟻ Ŧ̊E ΛꓘⱭNEƧ Î HΛT̊ ꓘAN ŦꞋU IN KÛMIИ FꞋÛM Ŧ̊Ɑ HOTԐL. Î MÎT ΛT ԐNE MOMⱭNT BE SEƧT̊ ΛNT̊ SΣꞋГT, ΛNT̊ Ŧ̊ӞꞋ ꞭÜT̊ BE Ŧ̊Ɑ STON IN MÎ ꞭѦSTKOT PAKⱭT. Î ꞭÛƧ LENIИ ⱭꓘԐNST Ŧ̊Ɑ ꞭΔL ΛT Ŧ̊Ɑ TÎM ΛNT̊ LÜKIИ ΛT Ŧ̊Ɑ ꓘES ꞭIГ ꞭΣꞋ ꞭAT̊LIИ RΩNT̊ MÎ FET, ΛNT̊ SÛT̊ⱭNLE ΛN ÎT̊Ǝ KѦM INTU MÎ HԐT̊ ꞭIГ ꞨOT̊ ME HΩ Î KÜT̊ BET Ŧ̊Ɑ BԐST T̊ⱭTԐKT̊Iꟻ Ŧ̊ΛT ԐꟻⱭꞋ LIꟻT̊.

((MÎ SISTⱭꞋ HΛT̊ TꝌLT̊ ME SÛM ꞭEKS BⱭFΔꞋ Ŧ̊ΛT Î MÎT HΛꟻ Ŧ̊Ɑ PIK Aꟻ HΣꞋ ꓘES FΔꞋ Ɑ KꞋISMⱭS PꞋԐƧⱭNT, ΛNT̊ Î NYU Ŧ̊ΛT ꞨE ꞭÛƧ ΔLꞭѦƧ ΛƧ ꓘÜT̊ ΛƧ HΣꞋ ꞭΣꞋT̊. Î ꞭÜT̊ TѦK MÎ ꓘUS NΩ, ΛNT̊ IN IT, Î ꞭÜT̊ KΛꞋE MÎ STON TU KILBΣꞋN. Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ Ɑ LIT̊ⱭL ꞨԐT̊ IN Ŧ̊Ɑ YAꞋT̊, ΛNT̊ BⱭHÎNT̊ Ŧ̊IS Î ԎꞋOꟻ 1 Aꟻ Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊Ƨ – Ɑ FÎN BIꓘ ꞭÛN, ꞭÎT, ꞭIŦ̊ Ɑ BAꞋT̊ TѦⱭL. Î KΔT IT, ΛNT̊ PꞋÎIИ ITS BIL OPⱭN, Î ŦꞋÛST Ŧ̊Ɑ STON T̊ΩN ITS ŦꞋOT ΛƧ FAꞋ ΛƧ Î KÜT̊ REГ. Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊ ꓘѦꟻ Ɑ YԐLP, ΛNT̊ Î FԐLT Ŧ̊Ɑ STON PΛS ⱭLΔИ ITS ꓘÛLⱭT ΛNT̊ T̊ΩN ITS KꞋΔP. BÛT Ŧ̊Ɑ KꞋEГⱭꞋ FLΛPT ΛNT̊ SГꞋÛꓘⱭLT̊, ΛNT̊ ΩT KѦM MÎ SISTⱭꞋ TU NO ꞭÛT ꞭÛƧ Ŧ̊Ɑ MΛT̊ⱭꞋ. ΛƧ Î TΣꞋNT̊ TU SPEK TU HΣꞋ Ŧ̊Ɑ BꞋUT BꞋOK LUS ΛNT̊ FLÛT̊ⱭꞋT̊ AF ⱭMÛИ Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋƧ.

(( (ÛTԐꟻⱭꞋ ꞭΣꞋ YU T̊UIИ ꞭIŦ̊ Ŧ̊ΛT BΣꞋT̊, ԎԐM? ) SԐƧ ꞨE.

(( (ԐL), SԐT̊ Î, (YU SԐT̊ YUⱭT̊ ꓘIꟻ ME 1 FΔꞋ KꞋISMⱭS, ΛNT̊ Î ꞭÛƧ FƎLIИ ꞭIГ ꞭÛƧ Ŧ̊Ɑ FΛT̊ⱭST.)

(( (O,) SԐƧ ꞨE, (ꞭƎꟻ SԐT YΔꞋƧ ⱭSÎT̊ FΔꞋ YU – ԎԐMƧ BΣꞋT̊, ꞭE KΔL IT. ITS Ŧ̊Ɑ BIꓘ ꞭÎT ꞭÛN OꟻⱭꞋ YANT̊ⱭꞋ. Ŧ̊ӞꞋƧ 26 Aꟻ Ŧ̊ԐM, ꞭIГ MѦKS 1 FΔꞋ YU, ΛNT̊ 1 FΔꞋ ÛS, ΛNT̊ 2 T̊ÛƧⱭN FΔꞋ Ŧ̊Ɑ MAꞋKIT.)

(( (ŦΛИK YU, MΛꓘE), SԐƧ Î; (BÛT IF IT IƧ ΔL Ŧ̊Ɑ SѦM TU YU, ÎⱭT̊ RΛŦ̊ⱭꞋ HΛꟻ Ŧ̊ΛT ꞭÛN Î ꞭÛƧ HΛNT̊LIИ ԎÛST NΩ.)

(( (Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ IƧ Ɑ ꓘÜT̊ 3 PΩNT̊ HԐꟻƎꞋ), SԐT̊ ꞨE, (ΛNT̊ ꞭE FΛTⱭNT̊ IT IKSPꞋԐSLE FΔꞋ YU.)

(( (NԐꟻⱭꞋ MÎNT̊. ÎⱭL HΛꟻ Ŧ̊E ÛŦ̊ⱭꞋ, ΛNT̊ TѦK IT NΩ), SԐT̊ Î.

(( (O, ԎÛST ΛƧ YU LÎK), SԐT̊ ꞨE Ɑ LIT̊ⱭL HÛFT. (IГ IƧ IT YU ꞭANT, Ŧ̊ԐN?)

(( (Ŧ̊ΛT ꞭÎT ꞭÛN ꞭIŦ̊ Ŧ̊Ɑ BAꞋT̊ TѦⱭL, RÎT IN Ŧ̊Ɑ MIT̊ⱭL Aꟻ Ŧ̊Ɑ FLΔK.)

(( (O, ꟻԐꞋE ꞭԐL. KIL IT ΛNT̊ TѦK IT ꞭIŦ̊ YU.)

((ԐL, Î T̊IT̊ ꞭÛT ꞨE SԐT̊, MISTⱭꞋ HOMƧ, ΛNT̊ Î KΛꞋET̊ Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊ ΔL Ŧ̊Ɑ ꞭѦ TU KILBΣꞋN. Î TꝌLT̊ MÎ PΛL ꞭÛT Î HΛT̊ T̊ÛN, FΔꞋ HE ꞭÛƧ Ɑ MΛN Ŧ̊ΛT IT ꞭÛƧ EƧE TU TԐL Ɑ ŦIИ LÎK Ŧ̊ΛT TU. HE LΛFT ⱭNTIL HE ГOKT, ΛNT̊ ꞭE ꓘAT Ɑ NÎF ΛNT̊ OPⱭNT̊ Ŧ̊Ɑ ꓘUS. MÎ HAꞋT TΣꞋNT̊ TU ꞭAT̊ⱭꞋ, FΔꞋ Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ NO SÎN Aꟻ Ŧ̊Ɑ STON, ΛNT̊ Î NYU Ŧ̊ΛT SÛM TԐꞋⱭBⱭL MISTѦK HΛT̊ ⱭKΣꞋT̊. Î LԐFT Ŧ̊Ɑ BΣꞋT̊, RÛꞨT BΛK TU MÎ SISTⱭꞋƧ, ΛNT̊ HÛꞋET̊ INTU Ŧ̊Ɑ BΛKYAꞋT̊. Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ NAT Ɑ BΣꞋT̊ TU BE SEN Ŧ̊ӞꞋ.)

(( (ӞꞋ AꞋ Ŧ̊Ѧ ΔL, MΛꓘE?) Î KꞋÎT̊.

(( (AN TU Ŧ̊Ɑ T̊ƎLⱭꞋƧ, ԎԐM.)

(( (IГ T̊ƎLⱭꞋƧ?)

(( (BꞋԐKⱭNꞋIԎ, Aꟻ KÛꟻⱭNT ꓘAꞋT̊ⱭN.)

(( (BÛT ꞭÛƧ Ŧ̊ӞꞋ ⱭNÛŦ̊ⱭꞋ ꞭIŦ̊ Ɑ BAꞋT̊ TѦⱭL?) Î ΛSKT,  (Ŧ̊Ɑ SѦM ΛƧ Ŧ̊Ɑ ꞭÛN Î ГOƧ?)

(( (YԐS, ԎԐM; Ŧ̊ӞꞋ ꞭΣꞋ 2 BAꞋT̊ TѦⱭLT̊ ꞭÛNƧ, ΛNT̊ Î KÜT̊ NԐꟻⱭꞋ TԐL Ŧ̊ԐM ⱭPAꞋT.)

((ԐL, Ŧ̊ԐN, Aꟻ KΔꞋS Î SΔ IT ΔL, ΛNT̊ Î RΛN AF ΛƧ HAꞋT̊ ΛƧ MÎ FET ꞭÜT̊ KΛꞋE ME TU Ŧ̊IS MΛN BꞋԐKⱭNꞋIԎ; BÛT HE HΛT̊ SꝌLT̊ Ŧ̊Ɑ LAT ΛT ꞭÛNS, ΛNT̊ NAT 1 ꞭΣꞋT̊ ꞭÜT̊ HE TԐL ME ΛƧ TU ꞭӞꞋ Ŧ̊Ѧ HΛT̊ ꓘAN. YU HΣꞋT̊ HIM YΔꞋSΛLꟻƧ TⱭNÎT. ԐL, HE HΛƧ ΔLꞭѦƧ ΛNSⱭꞋT̊ ME LÎK Ŧ̊ΛT. MÎ SISTⱭꞋ ŦIИKS Î ΛM ꓘOIИ MΛT̊. SÛMTÎMƧ Î ŦIИK Ŧ̊ΛT Î ΛM MÎSԐLF. ΛNT̊ NΩ – ΛNT̊ NΩ Î ΛM MÎSԐLF BꞋΛNT̊ⱭT̊ Ɑ ŦEF, ꞭIŦ̊ΩT ԐꟻⱭꞋ HΛꟻIИ TÛГT ꞭԐLŦ FΔꞋ ꞭIГ Î SꝌLT̊ MÎ KΛꞋⱭKTⱭꞋ. ΔT̊ HԐLP ME! ΔT̊ HԐLP ME!)) HE BΣꞋST INTU KⱭNꟻÛLSIꟻ SABIИ, ꞭIŦ̊ HIƧ FѦS BӞꞋET̊ IN HIƧ HΛNT̊Ƨ.

Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ Ɑ LΔИ SÎLⱭNS, BꞋOKⱭN ONLE BÎ HIƧ HԐꟻE BꞋEŦ̊IИ ΛNT̊ BÎ Ŧ̊Ɑ MԐδⱭꞋT̊ TΛPIИ Aꟻ ꞨΣꞋLAK HOMƧⱭƧ FIИꓘⱭꞋ TIPS ⱭPAN Ŧ̊E ԐԎ Aꟻ Ŧ̊Ɑ TѦBⱭL. Ŧ̊ԐN MÎ FꞋԐNT̊ ROƧ ΛNT̊ ŦꞋU OPⱭN Ŧ̊Ɑ T̊ΔꞋ.

((ԐT ΩT!)) SԐT̊ HE.

((ÛT, SΣꞋ!  O, HԐꟻⱭN BLԐS YU!))

((NO MΔꞋ ꞭΣꞋT̊Ƨ. ԐT ΩT!))

ΛNT̊ NO MΔꞋ ꞭΣꞋT̊Ƨ ꞭΣꞋ NET̊ⱭT̊. Ŧ̊ӞꞋ ꞭÛƧ Ɑ RÛꞨ, Ɑ KLΛT̊ⱭꞋ ⱭPAN Ŧ̊Ɑ STӞꞋƧ, Ŧ̊Ɑ BΛИ Aꟻ Ɑ T̊ΔꞋ, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ KꞋISP RΛT̊ⱭL Aꟻ RÛNIИ FÜTFΔLƧ FꞋÛM Ŧ̊Ɑ STꞋET.

((ΛFTⱭꞋ ΔL, ꞭATSⱭN,)) SԐT̊ HOMƧ, REГIИ ÛP HIƧ HΛNT̊ FΔꞋ HIƧ KLѦ PÎP, ((Î ΛM NAT RⱭTѦNT̊ BÎ Ŧ̊Ɑ PⱭLES TU SⱭPLÎ Ŧ̊ӞꞋ T̊ⱭFIꞨⱭNSEƧ. IF HΔꞋNⱭꞋ ꞭΣꞋ IN T̊ѦNԎⱭꞋ IT ꞭÜT̊ BE ⱭNÛŦ̊ⱭꞋ ŦIИ; BÛT Ŧ̊IS FԐLO ꞭIL NAT ⱭPƎꞋ ⱭꓘԐNST HIM, ΛNT̊ Ŧ̊Ɑ KѦS MÛST KⱭLΛPS. Î SⱭPOƧ Ŧ̊ΛT Î ΛM KⱭMYUTIИ Ɑ FΛLⱭNE, BÛT IT IƧ ԎÛST PASⱭBⱭL Ŧ̊ΛT Î ΛM SѦꟻIИ Ɑ SꝌL. Ŧ̊IS FԐLO ꞭIL NAT ꓘO RΔИ ⱭꓘԐN; HE IƧ TU TԐꞋⱭBLE FꞋÎT̊ⱭNT̊. SԐNT̊ HIM TU ԎѦⱭL NΩ, ΛNT̊ YU MѦK HIM Ɑ ԎѦⱭL BΣꞋT̊ FΔꞋ LÎF. BⱭSÎT̊Ƨ, IT IƧ Ŧ̊Ɑ SEƧⱭN Aꟻ FⱭꞋꓘIꟻNⱭS. ГΛNS HΛƧ PÜT IN ΩꞋ ꞭѦ Ɑ MOST SIИꓘYULⱭꞋ ΛNT̊ ꞭIMƧIKⱭL PꞋΔBLⱭM, ΛNT̊ ITS SⱭLUꞨⱭN IƧ ITS ON RⱭꞭΔꞋT̊. IF YU ꞭIL HΛꟻ Ŧ̊Ɑ ꓘÜT̊NⱭS TU TÛГ Ŧ̊Ɑ BԐL, T̊AKTⱭꞋ, ꞭE ꞭIL BⱭꓘIN ⱭNÛŦ̊ⱭꞋ INꟻԐSTⱭꓘѦꞨⱭN, IN ꞭIГ, ALSO ⱭNÛŦ̊ⱭꞋ BΣꞋT̊ ꞭIL BE Ŧ̊Ɑ ГEF FEГⱭꞋ.))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: