Maud Muller

– By John Greenleaf Whittier – Written in a Northern US accent –

MꙘD MÛLⱭꞋ

.

MꙘD MÛLⱭꞋ, AN Ɑ SÛMⱭꞋZ DѦ,

ꞋѦKT ꞜⱭ MΣDOZ SWET WIꞜ HѦ.


BⱭNEŦ HŮꞋ TΔꞋN HΛT GLOD ꞜⱭ WΛLŦ

AV SIMPⱭL BYUDE ΛND ꞋÛSTIK HΛLŦ.

.

SIИIИ, ƸE ꞋꙘT, ΛND HŮꞋ MΣꞋE GLE

ꞜⱭ MAK BŮꞋD ΣKOD FꞋÛM HIZ ԎꞋE.


BÛT, WΣN ƸE GLΛNST TU ꞜⱭ FAꞋ AF TΩN,

WÎT FꞋÛM ITS HIL SLOP LÜKIИ DΩN,


ꞜⱭ SWET SꙘИ DÎD, ΛND Ɑ VѦG ÛNꞋΣST

ΛND Ɑ NѦMLⱭS LꙘИIИ FILD HŮꞋ BꞋΣST –


Ɑ WIƸ, ꞜΛT ƸE HAꞋDLE DΣⱭꞋD TU ON,

FΔꞋ SÛMŦIИ BΣDⱭꞋ ꞜΛN ƸE HΛD NON.


ꞜⱭ ϿÛϿ ꞋOD SLOLE DΩN ꞜⱭ LѦN,

SMUꞜIИ HIZ HΔꞋSⱭZ ԎΣSꓶNÛꓶ MѦN.


HE ϿꞋU HIZ BꞋÎDⱭL IN ꞜⱭ ƸѦD

AV ΛPⱭL ԎꞋEZ, TU GꞋET ꞜⱭ MѦD,


ΛND ΛSK Ɑ ϿꞋΛFT FꞋÛM ꞜⱭ SPꞋIИ ꞜΛT FLOD

ŦꞋU ꞜⱭ MΣDO ⱭKꞋAS ꞜⱭ ꞋOD.


ƸE STUPT WΣⱭꞋ ꞜⱭ KÜL SPꞋIИ BÛBⱭLD ÛP,

ΛND FILD FΔꞋ HIM HŮꞋ SMꙘL TIN KÛP,


ΛND BLÛƸT ΛZ ƸE GѦV IT, LÜKIИ DΩN

AN HŮꞋ FET SO BΣⱭꞋ, ΛND HŮꞋ TΛDⱭꞋD GΩN.


“ŦΛИKS!” SΣD ꞜⱭ ϿÛϿ, “Ɑ SWEDⱭꞋ ϿꞋΛFT

FꞋÛM Ɑ FΣⱭꞋⱭꞋ HΛND WÛZ NΣVⱭꞋ KWꙘFT”


HE SPOK AV ꞜⱭ GꞋΛS ΛND ꞜⱭ FLΩⱭꞋZ ΛND ԎꞋEZ,

AV ꞜⱭ SIИIИ BŮꞋDZ ΛND ꞜⱭ HÛMIИ BEZ;


ꞜΣN TꙘKT AV ꞜⱭ HѦIИ, ΛND WÛNDⱭꞋD WΣꞜⱭꞋ

ꞜⱭ KLΩD IN ꞜⱭ WΣST WÜD BꞋIИ FΩⱭL WΣꞜⱭꞋ.


ΛND MꙘD FⱭꞋGAT HŮꞋ BꞋÎⱭꞋ TΔꞋN GΩN,

ΛND HŮꞋ GꞋѦSFÜL ΛИKⱭLZ BΣⱭꞋ ΛND BꞋΩN;


ΛND LISⱭND, WÎⱭL Ɑ PLΣZⱭNT SⱭꞋPꞋÎZ

LÜKT FꞋÛM HŮꞋ LꙘИ LΛƸT HѦZⱭL ÎZ.


ΛT LΛST, LÎK WÛN HU FΔꞋ DⱭLѦ

SEKS Ɑ VѦN IKSKYUS, HE ꞋOD ⱭWѦ,


MꙘD MÛLⱭꞋ LÜKT ΛND SÎD: “A, ME!

ꞜΛT Î ꞜⱭ ϿÛϿⱭZ BꞋÎD MÎT BE!


“HE WÜD ϿꞋΣS ME ÛP IN SILKS SO FÎN,

ΛND PꞋѦZ ΛND TOST ME ΛT HIZ WÎN.


“MÎ FAꞜⱭꞋ ƸÜD WΣⱭꞋ Ɑ BꞋꙘDKLAŦ KOT;

MÎ BꞋAꞜⱭꞋ ƸÜD SѦⱭL Ɑ PѦNTⱭD BOT.


“ÎⱭD ϿꞋΣS MÎ MÛꞜⱭꞋ SO GꞋΛND ΛND GѦ,

ΛND ꞜⱭ BѦBE ƸÜD HΛV Ɑ NYU Tϴ EԎ DѦ.


“ΛND ÎⱭD FED ꞜⱭ HÛИGꞋE ΛND KLOꞜ ꞜⱭ PΔꞋ,

ΛND ꙘL ƸÜD BLΣS ME HU LΣFT ΩꞋ DΔꞋ.”


ꞜⱭ ϿUϿ LÜKT BΛK ΛZ HE KLÎMD ꞜⱭ HIL,

ΛND SꙘ MꙘD MÛLⱭꞋ STΛNDIИ STIL.


“Ɑ FΔꞋM MΔꞋ FΣⱭꞋ, Ɑ FѦS MΔꞋ SWET,

NΣⱭꞋ HΛŦ IT BEN MÎ LAT TU MET.

“ΛND HŮꞋ MADⱭST ΛNSⱭꞋ ΛND GꞋѦSFÜL ΣⱭꞋ

ƸO HŮꞋ WÎZ ΛND GÜD ΛZ ƸE IZ FΣⱭꞋ.

“WÜD ƸE WŮꞋ MÎN, ΛND Î TⱭDѦ,

LÎK HŮꞋ, Ɑ HAꞋVⱭSTⱭꞋ AV HѦ:

“NO DΩTFÜL BΛLⱭNS AV ꞋÎTS ΛND ꞋꙘИZ,

NΔꞋ WEⱭꞋE LꙘYⱭꞋZ WIꞜ ΣNDLⱭS TÛИZ,

.

“BÛT LO AV KΛDⱭL, ΛND SꙘИ AV BŮꞋDZ,

ΛND HΛLŦ, ΛND KWÎⱭT, ΛND LÛVIИ WŮꞋDZ.”

BÛT HE ŦꙘT AV HIZ SISTⱭꞋZ, PꞋΩD ΛND KꝌLD,

ΛND HIZ MÛꞜⱭꞋ, VѦN AV HŮꞋ ꞋΛИK ΛND GꝌLD.

.

SO, KLOZIИ HIZ HAꞋT, ꞜⱭ ϿÛϿ ꞋOD AN,

ΛND MꙘD WÛZ LΣFT IN ꞜⱭ FEⱭLD ⱭLON.

BÛT ꞜⱭ LꙘYⱭꞋZ SMÎⱭLD ꞜΛT ΛFTⱭꞋNUN,

WΣN HE HÛMD IN KΔꞋT ΛN ꝌLD LÛV TUN;

.

ΛND ꞜⱭ YÛИ GŮꞋL MYUZD BⱭSÎD ꞜⱭ WΛL,

TIL ꞜⱭ ꞋѦN AN ꞜE ÛNꞋѦKT KLOVⱭꞋ FΛL.

HE WΣDⱭD Ɑ WÎF AV ꞋIԎⱭST DΩⱭꞋ,

HU LIVD FΔꞋ FΛƸⱭN, ΛZ HE FΔꞋ PΩⱭꞋ.

YΣT ꙘFT, IN HIZ MAꞋBⱭL HŮꞋŦS BꞋÎT GLO,

HE WAԎT Ɑ PIKԎⱭꞋ KÛM ΛND GO:

.

ΛND SWET MꙘD MÛLⱭꞋZ HѦZⱭL ÎZ

LÜKT ΩT IN ꞜΣⱭꞋ INⱭSⱭNT SⱭꞋPꞋÎZ.

ꙘFT WΣN ꞜⱭ WÎN IN HIZ GLΛS WÛZ ꞋΣD,

HE LꙘИD FΔꞋ ꞜⱭ WѦSÎD WΛL INSTΣD;

ΛND KLOZD HIZ ÎZ AN HIZ GAꞋNⱭƸT ꞋUMZ,

TU ϿꞋEM AV MΣDOZ ΛND KLOVⱭꞋ BLUMZ.

ΛND ꞜⱭ PꞋΩD MΛN SÎD, WIꞜ Ɑ SEKꞋⱭT PѦN,

“A, ꞜΛT Î WŮꞋ FꞋE ⱭGΣN!


“FꞋE ΛZ WΣN Î ꞋOD ꞜΛT DѦ,

WΣⱭꞋ ꞜⱭ BΣⱭꞋFÜT MѦDⱭN ꞋѦKT HŮꞋ HѦ.”

ƸE WΣDⱭD Ɑ MΛN ÛNLŮꞋNⱭD ΛND PΔꞋ,

ΛND MΣNE ԎILϿꞋⱭN PLѦD ꞋΩND HŮꞋ DΔꞋ.

BÛT KΣⱭꞋ ΛND SAꞋO, ΛND ԎÎⱭLD BŮꞋŦ PѦN,

LΣFT ꞜΣⱭꞋ ԎꞋѦSⱭZ AN HAꞋT ΛND BꞋѦN.

ΛND ꙘFT, WΣN ꞜⱭ SÛMⱭꞋ SÛN ƸON HAT,

AN ꞜⱭ NYU MON HѦ IN ꞜⱭ MΣDO LAT,

ΛND ƸE HŮꞋD ꞜⱭ LIDⱭL SPꞋIИ BꞋÜK FꙘL

OVⱭꞋ ꞜⱭ ꞋODSÎD, ŦꞋU ꞜⱭ WꙘL,

IN ꞜⱭ ƸѦD AV ꞜE ΛPⱭL ԎꞋE ⱭGΣN

ƸE SꙘ Ɑ ꞋÎDⱭꞋ ϿꞋꙘ HIZ ꞋѦN,

ΛND, GѦZIИ DΩN WIꞜ TIMⱭD GꞋѦS,

ƸE FΛLT HIZ PLEZD ÎZ ꞋED HŮꞋ FѦS.

SÛMTÎMZ HŮꞋ NΛꞋO KIԎⱭN WꙘLZ

SԎꞋΣԎT ⱭWѦ INTU STѦTLE HꙘLZ;

ꞜⱭ WEⱭꞋE WEⱭL TU Ɑ SPINⱭT TŮꞋND,

ꞜⱭ TΛLO KΛNDⱭL ΛN ΛSԎꞋⱭL BŮꞋND;

ΛND FΔꞋ HIM HU SΛT BÎ ꞜⱭ ԎIMNE LÛG,

DOZIИ ΛND GꞋÛMBLIИ OⱭꞋ PÎP ΛND MÛG,

Ɑ MΛNLE FΔꞋM ΛT HŮꞋ SÎD ƸE SꙘ,

ΛND Ͽϴ WÛZ DUTE ΛND LÛV WÛZ LꙘ.

.

ꞜΣN ƸE TÜK ÛP HŮꞋ BŮꞋDⱭN AV LÎF ⱭGΣN,

SѦIИ ONLE, “IT MÎT HΛV BΣN.”

ⱭLΛS FΔꞋ MѦDⱭN, ⱭLΛS FΔꞋ ϿÛϿ,

FΔꞋ ꞋIԎ ꞋⱭPÎNⱭꞋ ΛND HΩSHꝌLD ϿꞋÛϿ!

GAD PIDE ꞜΣM BOŦ! ΛND PIDE ÛS ꙘL,

HU VѦNLE ꞜⱭ ϿꞋEMZ AV YUŦ ꞋⱭKꙘL;

FΔꞋ AV ꙘL SΛD WŮꞋDZ AV TÛИ ΔꞋ PΣN,

ꞜⱭ SΛDⱭST AꞋ ꞜEZ: “IT MÎT HΛV BΣN!”

A, WΛL! FΔꞋ ÛS ꙘL SÛM SWET HOP LÎZ

DEPLE BΣⱭꞋED FꞋÛM HYUMⱭN ÎZ;

ΛND IN ꞜⱭ HEⱭꞋΛFTⱭꞋ, ѦNϿⱭLZ MѦ

ꞋꝌL ꞜⱭ STON FꞋÛM ITS GꞋѦV ⱭWѦ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: